Bijbelteksten uit de diensten

Uit de morgendienst 16-10-2016 
Thema: "Door het geloof vallen muren om"
Schriftlezing: Jozua 5:13 - 6:16 en verse 20 en Hebreeën 11:30
Tekst: Jozua 16:230 en Hebreeën 11:30; Het volk juichte, toen zij op de bazuinen bliezen. En het gebeurde, zodra het volk het bazuingeschal hoorde, dat het volk een luid gejuich aanhief. En de muur stortte in en het volk klom de stad in, ieder recht voor zich uit, en zij namen de stad in.
Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot zeven dagen toe omringd waren geweest.

 

Uit de avonddienst 16-10-2016
Thema: "Een Psalm als trechter"
Schriftlezing: Psalm 13 en Mattheüs 27:45-50
Tekst: Psalm 13: Een psalm van David, voor de koorleider.
2 Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor altijd vergeten? Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen?
3 Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen?
4 Zie mij aan, verhoor mij, HEERE, mijn God! Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood,
5 anders zegt mijn vijand: Ik heb hem overwonnen, en verheugen mijn tegenstanders zich, wanneer ik wankel.
6 Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is.

 

 

 
Gezinsdagboek dankdag

Het gezinsdagboekje voor de dankdag kan hier gedownload worden:
Gezinsdagboek dankdag

 
Reformatieherdenking

Op zaterdagavond 29 oktober, aanvang 19.30 uur, zal in de Eben-Haëzerkerk de jaarlijkse Reformatieherdenking plaatsvinden. Tijdens deze avond zullen dr. M.J. Kater (hoofddocent aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn) en ons gemeentelid drs. Jaco van der Knijff een inleiding houden over de tegenstelling tussen Erasmus en Luther en de muzikale ontwikkelingen als gevolg van de Reformatie. De muzikale invulling wordt verzorgd door een gelegenheidskoor o.l.v. Sari Jansen, dat een aantal liederen van Luther zal zingen. Ook zal het gelegenheidskoor een aantal liederen uit de tijd van de Reformatie zingen waarbij ook de aanwezigen worden uitgenodigd om mee te zingen. Dick Sanderman bespeelt het orgel. Ds. B. Jongeneel verzorgt de opening en sluiting van de avond. Al met al belooft het een prachtige avond te worden die u/jij niet mag missen.

 
Meer artikelen...
Kerk
live
live