Email adressen

Beste bezoekers van de website van de Eben-Haëzerk te Apeldoorn,

Via dit bericht delen wij u mee, dat met ingang van 10 februari 2017 de email adressen die eindigen op @ebenhaezerk.nl zijn vervangen door @ehkerk.nl. De voorkant van het adres is hetzelfde gebleven b.v. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. is dus Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  geworden. De oude adressen blijven nog tot 31 maart actief en zullen dan worden afgesloten.
Wij verzoeken u vriendelijk uw adresboeken hierop aan te passen.

Voor vragen of opmerkingen Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 
Bijbelteksten uit de diensten

Uit de morgendienst 26-02-2017 Voorbereiding HA en eerste lijdenszondag.
Thema: "Weet u wel wie Ik ben?"
Schriftlezing: Micha 6:6-8 en Mattheüs 12:1-14
Tekst: Mattheüs 12:6; Ik zeg u echter dat hier Iemand is Die meer is dan de tempel.


Uit de middagdienst 26-02-2017
Thema: Sola Gratia
Schriflezing: Zacharias 3 en Efeze 2:1-10
Tekst: Efeze 2:8; Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;

 
Van de kerkenraad

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 13 februari is uitvoerig gesproken over de veranderingen waarin de Protestantse Kerk in Nederland zich bevindt. Tijdens de Generale Synode in april 2016 is het rapport ‘Kerk 2025, Een stap verder’ unaniem aanvaard. Als gevolg daarvan dienen de nodige aanpassingen en wijzigingen in de kerkorde plaats te vinden. Deze wijzigingsvoorstellen zijn in eerste lezing door de Generale Synode goedgekeurd en worden nu aan alle kerkenraden voorgelegd. ‘Back tot he basics’ zo luidt de slogan van het veranderingstraject.  Elke kerkenraad (dus ook de onze) heeft nu de gelegenheid om aan de hand van een lijst met 10 kernvragen te reageren en aan de Classis ter kennis te brengen. Vervolgens zal de Classis alle reacties in een eindverslag naar de Synode sturen.

Lees meer...
 
Kerk
live
live