pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De Veritas Bijbelcursus… een rijkdom in onze handen – 14 juni gemeente-info-avond

U ziet het op de gemeente-agenda staan, u hoort van de cursus en er zijn mensen die navraag gedaan hebben … Ja, we gaan weer van start met de Veritas cursus (module 1) in onze gemeente na de zomer. Kom dus naar de informatieavond over deze cursus op 14 juni om meer te weten te komen. De eerste groep gemeenteleden gaat dit jaar de cursus afronden en dus beginnen we weer met een nieuwe groep.

Informatie-avond woensdag 14 juni
Op woensdag 14 juni hebben we een informatie-avond in het kader van deze cursus aan de Zonnedauw 8 te Apeldoorn. De kerkenraad heeft weer toestemming gegeven en vindt dit ook belangrijk. Op deze avond krijgt u een klein voorproefje van wat u kunt verwachten. U hoort wanneer en hoe de cursus gegeven zal worden en ook zal er gelegenheid voor vragen zijn. De koffie staat klaar vanaf 19.45 en we beginnen om 20.00. U, uw vrienden en andere belangstellenden (ook uit andere gemeenten) zijn van harte welkom.

Maar mogelijk vraagt u zich af voor wie deze cursus bedoeld is …
Vraagt u zich ook soms af …

  • Begrijp ik Gods Woord op de juiste manier? Kan ik Gods Woord werkelijk goed gaan verstaan?
  • Is het voor gewone christenen mogelijk om exegese te doen zonder theologische opleiding?
  • Kan ik zelf achter de boodschap van een Bijbelgedeelte komen?
  • Zou ik kunnen leren om andere gelovigen geestelijk toe te rusten vanuit de Schrift?

Al deze vragen zijn inderdaad met ‘ja’ te beantwoorden!

Wat is de Veritas cursus?
De Veritas cursus is een wereldwijde cursus ontwikkeld voor gewone lidmaten, jongelui en mensen die leiding moeten geven in de gemeente. Deze cursus helpt mensen om grondig de tekst van de Bijbelgedeelten te bestuderen, zodat u kunt ontdekken wat God in dat gedeelte  wil zeggen. U leert onderscheidingsvermogen, zodat u zelf kan weten wat een gedeelte wel of niet zegt. Zo wordt u niet meer afhankelijk van wat anderen zeggen of denken, maar kunt u zelf weten wat God door de geschriften van Paulus, Mozes, Jesaja enz. bedoelde.

Vaardigheden-opleiding
De Veritas cursus is een vaardigheidsopleiding. Niet alleen zal uw kennis toenemen, maar ook krijgt u vaardigheden om het proces van exegese op een Bijbelgedeelte toe te passen. U leert om onderwerpen uit te werken die in de Bijbelgedeelten aan de orde zijn en u leert ook om toepassingen te maken op grond van het gedeelte voor uw dagelijks leven. Ook het maken van Bijbelstudies, het leiden van een Bijbelstudiegroep en het doorgeven van een boodschap behoren tot de vaardigheden die u door middel van Veritas leert.

Geestelijke groei
Veritas is gegrond op de overtuiging dat geestelijke groei en het ontwikkelen van leiders begint met het juist lezen en toepassen van de waarheden in de Bijbel. Gewone leden in de gemeente moeten in staat worden gesteld om de Bijbel op een goede manier te lezen, te begrijpen en toe te passen. Wanneer ouderlingen, diakenen, leiders van Bijbelkringen en vrouwenkringen, jeugdleiders en andere leden toegerust worden om de Bijbelse waarheid in praktijk te brengen, verandert dit niet alleen de gemeente, maar ook de gemeenschap waarin zij wonen en werken!

Reacties op de cursus
In Nederland is de Veritas cursus al aangeboden in verschillende gemeenten, groepen en aan Bijbelscholen. De cursisten waren erg positief: “Ik wist niet dat het voor mij mogelijk was om de Bijbel in zijn context te lezen, het ook nog te begrijpen en in mijn leven toe te passen!!”. “Geestelijk heb ik zoveel geleerd en ben ik gegroeid”. “Ik dacht altijd dat ik meer moest ontvangen om geestelijk te groeien, maar nu begrijp ik – het is niet ‘meer’, maar ‘dieper’ wat mijn behoefte was.” Gelovigen bevestigen dat ieder aspect van hun leven – hun geloofszekerheid, hun huwelijk, gezinsrelatie, werk – beïnvloed is door de vernieuwde kijk op Bijbel lezen en de praktische toepassing ervan.

Vandaag de dag is men op allerlei manieren op zoek naar ‘behoeftebevrediging’ en strekt men zich uit naar ervaringen als kenmerk van geestelijk groei. De grootste behoefte van een gelovige naast zijn/haar relatie met God is echter om de rijkdom in Gods Woord te begrijpen en toe te passen – “De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt..”

Komt u zich ook informeren op 14 juni?
Marius Storm