pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Wat anderen er over zeggen:
Misschien heeft u dat ook wel eens, dat u een gedeelte uit de Bijbel wilt bestuderen en niet goed weet hoe dat te doen. Dat kan zijn voor een vereniging waar Bijbelstudie gedaan wordt maar ook voor jezelf om je te verdiepen in Gods Woord. Ik had dat wel en daarom heb ik mij enkele jaren geleden opgegeven voor de Veritas cursus. Deze cursus is bedoeld om handvatten te geven om zelf Bijbelteksten te bestuderen op een gestructureerde wijze. De cursus is opgebouwd uit vier modules: in de eerste worden na een algemene inleiding enkele brieven van Paulus behandeld; in de tweede de verhalende boeken uit het Oude Testament; in de derde de Psalmen, de wijsheidsliteratuur en de profeten. In de vierde over de evangeliën, Handelingen en de Openbaring aan Johannes. Van de avonden zelf heb ik genoten en ook van de voorbereidingen voor de cursusavonden. Je leert op welke wijze bepaalde soort teksten het beste geanalyseerd en bestudeerd kunnen worden. Je ontdekt dan nog meer de rijkdom van Gods Woord. Ook de grote lijnen die in de Bijbel te vinden zijn komen aan bod. De opzet is om per jaar een module af te handelen maar tijdens de tweede module zijn we iets gaan uitlopen omdat we als cursisten grondigheid verkozen boven snelheid. Het was allemaal erg leerzaam en verrijkend. Echt om aan te bevelen voor ieder die zijn kennis over de Bijbel en over hoe deze te bestuderen wil vergroten.

Han Bronsveld.

Meerdere mogelijkheden voor Veritas…?
Aangezien er vragen waren over de cursus en het feit dat niet iedereen op de informatie-avond aanwezig kon zijn, willen we graag de volgende mogelijkheden peilen:

We overwegen de volgende mogelijkheden voor het houden van de cursus:

  1. donderdagavond (om de week – onze voorkeur).
  2. MAAR als gevolg van vragen overwegen we om ook op een ochtend om de week te starten, als hiervoor voldoende belangstelling is. (Voornamelijk voor mensen die ’s avonds werken of moeders die kinderen op school hebben en niet ’s avonds weg kunnen)
  3. Verschillende mensen hebben gevraagd of we weer met een groep kunnen beginnen die één avond per maand bij elkaar kan komen, omdat men het te druk heeft.

We willen u vragen om te reageren op bovenstaande vragen door een mail te sturen naar marius@veritascollege.org met als onderwerp veritas1A2017. Geef aan wie u bent, een telefoon- of mobiel nummer, email en naar welke van bovengenoemde opties uw interesse uitgaat. Deel dit ook met uw vrienden, ook buiten de gemeente, als u denkt dat ze interesse hebben. Graag z.s.m. reageren voor 15 juli.

Marius Storm