pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Over Maarten Calvijn en Johannes Luther

Als het over de Reformatie gaat, denken wij altijd aan Maarten Luther. Logisch, want met hem begon die ingrijpende verandering van het Europese christendom. Maar waar blijft Johannes Calvijn? De man die de Reformatie verder gestalte gaf, staat op de 31e oktober altijd in de schaduw van de hervormer uit Wittenberg. Ten onrechte! Ook omdat wij ons Calvinisten noemen, geen Lutheranen.

Als we de Reformatie in zijn volle breedte en diepte willen herdenken, zouden we eigenlijk aan die twee mannen sámen aandacht moeten geven:  Maarten Calvijn en Johannes Luther.

In ieder geval is het hoog tijd om de herdenking van de Reformatie eens exclusief rond Johannes Calvijn te houden.

Wat weten we eigenlijk van hem?  Weinig. Maar dat gaat binnenkort veranderen.

Op zaterdagavond 21 oktober zal Calvijnkenner dr. M.A. Van den Berg uit Zoetermeer onze gast zijn en het thema “De onbekende Calvijn” voor ons inleiden.

De muzikale omlijsting wordt die avond verzorgd door het gemengd jongerenkoor “Laudate Deum” o.l.v. Arie Kortleven. Ook zijn panfluitiste Carina Bossenbroek en Johanneke Wilbrink-Bossenbroek (dwarsfluit) van de partij. Marcel van de Ketterij zal het orgel bespelen. De bijeenkomst is in onze kerk en begint om 19.30 uur. Iedereen van harte welkom!

Namens het organiserend comité,

Ab Jansen