pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Ouderencontact

De eerste keer dat het Ouderencontact in dit nieuwe seizoen samenkwam was op 23 september. Ds. B. Jongeneel was deze middag in ons midden en hield een inleiding over “Ouderen doen ertoe”. Ds. Jongeneel liet via de beamer een aantal foto’s zien van oude gebruiksvoorwerpen uit de boerderij van zijn schoonvader. Oude voorwerpen, maar toch mooi om te zien. Zo is het ook met ons als je ouder bent geworden. Er zijn mooie herinneringen uit het leven die waardevol zijn om door te geven aan de jeugd. De dominee haalde onder andere een tekst uit Zacharia aan, waar het beeld wordt geschetst van oude mannen en vrouwen die met een stok in de hand op de pleinen van Jeruzalem zitten en kijken naar de jongens en meisjes die op die pleinen spelen. Zo mag er ‘samenspel’ zijn tussen jong en oud. Dus geen eenrichtingsverkeer in hulpverlening naar ouderen toe maar tweerichtingsverkeer. Ook ouderen hebben een taak en zijn waardevol: zij doen ertoe, zie ook de site www.waardigouderworden.nl. Een leven tot Gods eer, zo merkte ds. Jongeneel op, is dan ook nooit als voltooid leven door ons aan te duiden.
Tijdens het vragenrondje na de pauze kwam nog aan de orde dat ouderen niet alleen naar hun (klein)kinderen over het verleden moeten praten maar ook kunnen aangeven dat zij, als het goed is, leven in het perspectief van de hoop.
We zongen als afsluiting ’k wil u, o God, mijn dank betalen en sloten af met dankgebed. De volgende bijeenkomst is op 21 oktober. Deze middag wordt verzorgd door Stichting Trans World Radio uit Barneveld. De presentatie gaat over de verspreiding van het evangelie via radio en andere media. Opening is om 14.30 uur, inloop met koffie of thee vanaf 14.00 uur.

Reisje
Zij die zich hebben opgegeven voor het reisje van a.s. donderdag 12 oktober verwachten wij vanaf 11.45 uur bij de kerk. De vertrektijd is 12.30 uur en om 20.00 uur hopen wij bij de kerk terug te zijn. Bent u verhinderd, neem dan contact op met E. den Hoed, tel: 055- 366 45 16
Namens de commissie een groet voor u allen.