pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Op zaterdagmiddag 2 december komen we weer bijeen als Geheugencontact. Het is voor ons dan weer de laatste zaterdag van het jaar. Daarom hebben we het gelegenheidskoortje, bestaande uit een zestal dames van onze gemeente onder leiding van dirigente Sari Jansen, uitgenodigd om voor en met ons enkele liederen te zingen.
Geheugencontact is opgericht voor mensen uit onze gemeente die te maken hebben met dementie of een andere geheugenstoornis. We komen altijd de eerste zaterdagmiddag van de maand van 14.30 tot 16.00 uur bijeen. We praten gezellig met elkaar in een ontspannen sfeer en we zingen veel geestelijke liederen uit een speciaal samengestelde liedbundel. Begeleiding vindt plaats door een viertal dames uit onze gemeente, die ervaring hebben in de ouderenzorg. Als u tot de doelgroep behoort maar nog nooit deze middagen hebt bezocht, is dit een mooie gelegenheid om met uw partner of mantelzorger eens kennis te komen maken. U bent van harte welkom op zaterdag 2 december om 14.30 uur in de consistorie. Voor nadere informatie of vragen kunt u terecht bij:

Nico Bleij
Hans Eshuis
Hans Leune