pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Overvloedige dankbaarheid

Het is voor ons een bijzonder jubileum, aangezien 25 jaar toch een lange tijd is, waarin we als zendingsechtpaar (met onze kinderen) naar Nederland uitgezonden zijn. Maar we willen VOORAL de Heere AL de eer geven voor Zijn getrouwe zorg in al deze jaren! Tevens willen we een ieder hartelijk bedanken die het werk en ons gezin opgedragen heeft aan de Heere God in gebed en ons financiële ondersteuning en ook ondersteuning op vele andere gebieden. In het begin toen het vooral moeilijk was om rond te komen hebben de groenteboeren groenten aan ons geschonken. We hebben van velen goede kleding ontvangen. De MOL geeft tot nu toe een bijdrage aan het IKEG werk. Met Kerst zijn we vaak verrast geweest met een doos vol lekkernijen en/of een gift. Rijk gezegend voelden we ons door de hartelijkheid van de gemeente. Getrouwe vrijwilligers uit de gemeente hebben door de jaren veel werk verricht op het kantoor. Voor enkele jaren zijn er kinderclubs gehouden door enthousiaste dames uit de gemeente, in hun omgeving om zo ook de ongelovige kinderen te bereiken. En op dit moment wordt er aan Marius de gelegenheid gegeven om de Veritas cursus aan te bieden, waar velen bij betrokken zijn en opgeleid worden. De gemeente heeft ons omarmd en het is ons geestelijk thuis geworden door moeilijke en vreugdevolle tijden heen. Daarom danken we de Heere voor Zijn rijke Genade aan ons geschonken gedurende 25 jaar in Nederland…ondanks wie we zijn!

P.s. Eerder is gemeld dat op 25 november ter gelegenheid van dit 25 jarig jubileum een bijeenkomst in de gemeentezaal van de kerk zou plaatsvinden. Door verschillende omstandigheden is die bijeenkomst komen te vervallen. Wellicht dat dit op een ander moment alsnog zal plaatsvinden. Mocht dit het geval zijn, dan zal berichtgeving vroegtijdig in de Weekbrief en/of Hervormd Accent plaatsvinden.

Dank voor het lezen hiervan,
Vriendelijke groeten van huis tot huis.
Familie Storm