pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Studieseminar in Vaassen

Op maandag 15 januari is er in Vaassen de eerste studieavond in een serie van drie met ds. Willem J.J. Glashouwer, president van Christenen voor Israël Internationaal. De onderwerpen waarover hij spreekt zijn: 15 januari: de tekenen der tijden, totdat …, 26 februari: Verbonden en Koninkrijk, 19 maart: De XII Artikelen en Israël. De bijeenkomsten vinden plaats in de Rank, Torenstraat 15 in Vaassen. De aanvang is steeds om 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. De  toegang is gratis. In de pauze is er een collecte voor Christenen voor Israël International.
Tevens is er een verkoop van producten uit Israël.

Tekenen der tijden in profetisch perspectief
Door de eeuwen heen is er binnen de kerken een diepe aversie gegroeid ten opzichte van Joden en Israël. Naast de vraag hoe dat is gekomen is het ook belangrijk te weten wat het voor de Joden in de diaspora heeft betekent. Want de kerk heeft zeer veel donkere bladzijden als het gaat om de verhouding met Joden. Ds. Glashouwer zal ook ingaan op de profetische betekenis voor Gods plan met zijn volk Israël, met name met het oog op de huidige ontwikkelingen in de wereld, op de eindtijd en het oordeel over de volken. Israël heeft nog steeds als Gods verbondsvolk een grote en blijvende rol in het heilsplan met de wereld. Totdat, het is maar een klein woordje, maar het heeft een verstrekkende profetische lading. Het betekent dat de dingen, die maar eindeloos lijken door te kunnen gaan, uiteindelijk toch zullen veranderen.

Achtergrond spreker
Ds. Willem J.J. Glashouwer was voorheen werkzaam voor de EO. Bekende programmaseries uit die tijd waren: ‘Het Ontstaan van de Bijbel’ en ‘Het Ontstaan van Israël’. Hij is tevens medeoprichter van de Evangelische Hogeschool en de Christelijke School voor Journalistiek. Ds. Glashouwer was vervolgens tien jaar voorzitter van Christenen voor Israël. Nu is hij president van Christians for Israel International en betrokken bij het werk in tientallen landen. Hij is auteur van veelgelezen boeken als: ‘Waarom Israël?’, ‘Waarom Jeruzalem?’ en ‘Waarom Eindtijd?’