pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Verschijning kerkbode

Vanwege Kerst en Oud en Nieuw verschijnt Hervormd Accent in de maanden december en januari in een iets andere frequentie dan gebruikelijk. De eerstvolgende kerkbode verschijnt op 22 december, de bode daarna op 12 januari en die daarna op 2 februari. Na die laatste datum komt Hervormd Accent weer om de twee weken uit.