pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

115 jaar Joods Nationaal Fonds – 70 jaar Israël

In 2018 bestaat het Joods Nationaal Fonds 115 jaar. Dit is tevens het jaar waarin herdacht wordt dat Israël 70 jaar een onafhankelijke Joodse staat is.

Het Joods Nationaal Fonds (JNF) heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en opbouw van Israël, met name door het planten van bomen en met het tot bloei brengen van Israëls dorre gebieden. Thans richten zij zich op bebossing, land- en tuinbouw, waterbeheer en onderzoek. Het JNF is een organisatie die een duurzame ontwikkeling van o.a. woestijngebieden nastreeft en kennis ontwikkelt die belangrijk is voor de wereldvoedselvoorziening.

Om dit 115-jarig bestaan te gedenken en haar plannen voor de toekomst te tonen, heeft het JNF het voornemen om een jubileumbijeenkomst te houden. Deze JNF-experience wordt gehouden op 29 januari 2018 en zal plaatsvinden in Gebouw 055, Condorweg 1, 7332 AC Apeldoorn. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot circa 21.30 uur; om 19.00 uur is de zaal open.

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit, de sprekers zijn:
– Welkomstwoord door de heer Freddie Rosenberg, directeur van het JNF.
– Opperrabijn Jacobs: Mijn band met het JNF – 115 jaar JNF – 70 jaar Israël en het Apeldoornsche Bosch
– de heer Andre de Vries: Reizen naar Israël en een bezoek aan de JNF-projecten
– Muzikaal intermezzo .
– Prof. Dr. Raoul Bino, Universiteit van Wageningen: voedselveiligheid en Israël.
– Mevrouw Mirit Hillman (uit Israël): De woestijn, een ongekende bron van voedsel.
– Informeel samenzijn vanaf 21.30 uur
Wilt u meer informatie over de activiteiten van het JNF, bezoek dan de website www.jnf.nl. Aanmelding bij bezoek is gewenst via genoemde website, of bellen met het kantoor, telefoonnummer 020 6466477. Het kantoor is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.