pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Kom ook naar de familie-ontmoetingsdag!

De vereniging ”Op weg met de ander” organiseert op D.V. zaterdag 26 mei 2018 haar jaarlijkse familie-ontmoetingsdag voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familieleden.

Nico van der Voet uit Veenendaal houdt een Bijbelvertelling over ”Ik ga slapen ik ben moe!” Hij koos dit thema naar aanleiding van de geschiedenis van Petrus in de gevangenis. Er is een doventolk aanwezig. ’s Middags kan de doelgroep kiezen voor verschillen de activiteiten, zoals een gespreks-, knutsel- of sportgroep. Er is dan ook een huifkartocht met een tractor. Nico van der Voet  zal dan voor ouders en andere belangstellenden een korte lezing houden over “Zin in het leven”. Daarna is er een spellenplein.

De koffie en de koek staan om 10.00 uur klaar. Het programma duurt van 10.30 uur tot ongeveer 15.15 uur. Rond 12.00 uur is er een lunch. De dag wordt gehouden in het Ontmoetingshuis, Spiesheem 54, 3907 NJ Veenendaal.

Aanmelden graag voor D.V. 14 mei bij voorkeur via het aanmeldingsformulier op www.opwegmetdeander.nl (eventueel via de mail: of telefoon: 033-245 6620 of 06-2846 7419).