pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Gemeente zijn….!

In onze tocht langs verschillende wijken doen we ditmaal wijk 8 aan. Dit is het postcodegebied 7323 & 7324.
Hier zijn de coördinatoren Diane Wilbrink en Gerrie Wassink actief. Zij beschrijven in het onderstaande stukje de manier waarop zij actief zijn in hun wijk en wat daarbij hun diepste motivatie is; mooi om zo met elkaar gemeente te zijn!

Zij schreven het volgende;
Johannes 13 vers 34 en 35 zegt ons: “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.”
Omzien naar elkaar, dat proberen we in de wijk te promoten. De opzet is om geregeld ouderen te bezoeken door middel van een rooster. Het ene jaar krijgen we het rooster niet rond, terwijl het een ander jaar wel lukt. Bij rouw, geboortes of feestjes sturen we een kaart en proberen we wijkgenoten te vinden die op bezoek willen gaan.
Onze wijk bestaat uit +/- 60 adressen. Er wonen jongere, maar ook oudere mensen. Achter elke deur speelt er lief en leed. Hier proberen we op in te spelen. Voor zover we signalen oppikken proberen we met hulp van gemeenteleden in de wijk tot hulp te zijn voor onze broeders en zusters die ondersteuning behoeven.
Contact met de wijkouderling of wijkpredikant is hierbij het uitgangspunt.
We hopen en bidden dat we op deze manier tot eer van God en tot heil van onze naaste werkzaam kunnen zijn. Zowel voor onze gemeenteleden als voor wijkgenoten. Iedereen/ieder één.
Diane Wilbrink & Gerrie Wassink