pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Lieve mensen,
Het leven kan zo zijn gangetje gaan, we zijn lekker bezig of druk, drukker, drukst….. Ook kan het zijn dat we juist (nog of weer) op zoek zijn naar Gods doel met ons leven en dat we nadenken over een zinvolle invulling. In iedere levensfase zijn er zo de dingen waar we mee moeten dealen. Niks aan de hand, want dat is heel normaal.
Wanneer we uit balans raken en alles niet meer onder controle hebben, dan gaat het wringen. Dat kan door een gebeurtenis, het vastlopen in relaties, het tegen onze eigen grenzen of ons onvermogen aanlopen en ga zo maar door……. De stormen van het leven gaan geen deur voorbij, uiteindelijk heeft ieder huis zijn kruis, dat weten we allemaal toch? Het mooie is dat we ook dan mogen bidden om inzicht, kracht en wijsheid, maar wat als je het allemaal niet meer zo weet op geloofsgebied?
Gelukkig laat God ons niet alleen, we mogen altijd bij Hem aankloppen en altijd bij Hem terugkomen… Én Hij heeft ons ook niet alleen op de wereld gezet, maar ons medemensen gegeven die ons verder kunnen helpen of van wie we kunnen leren. Het zit vaak niet in onze aard om de ‘vuile was’ buiten te hangen. Toch kan het ons verder helpen als we iemand in vertrouwen nemen, die luistert en meedenkt. Dat kan een bekende zijn uit onze eigen omgeving of juist iemand die wat verder van ons afstaat en zelf niet emotioneel bij alles betrokken is. Wat kan het helend werken als we ons eens uitspreken! Wat een last kan er van onze schouders vallen als we stoppen met mooi weer te spelen en verantwoording nemen voor ons leven.
In de kerk gebeuren mooie dingen op het gebied van meeleven en omkijken naar elkaar. Daarnaast weten we dat er ook veel mis kan gaan en er ook mensen zijn die zich niet gezien voelen. Dat kan pijn doen, mensen kunnen elkaar pijn doen en dat kan tegenvallen.
Gelukkig mogen we geloven in een nieuw begin, een vergevende God en een Geest die ons wil vullen met Zijn liefde. We mogen elkaar tot een hand en een voet zijn, zoals Christus het bedoeld heeft. In de kerk zijn we aan elkaar gegeven, laten we daar dan ook gebruik van maken….. Er zijn al vele mensen die in de afgelopen jaren een beroep op ons gedaan hebben. Mocht u of jij er behoefte aan hebben, eens met iemand van ons door te praten dan bent u/jij van harte welkom. Dit kan door contact op te nemen met Jan van Gelderop onze coördinator, de wijkouderling of een predikant. Schroom niet, we zijn ervoor.
Namens het PPTeam,
Roelien Plug