pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

In het najaar van 2018 hopen we in Apeldoorn een Dorcas Regiocentrum te openen. Een unieke combinatie van een Dorcas-winkel, taalcentrum en opslag van goederen. In de Dorcas-winkel worden tweedehands goederen verkocht die worden gedoneerd aan Dorcas. Met de opbrengsten van de verkoop maakt de winkel het werk van Dorcas in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika mogelijk.

Vrijwilligers gezocht.
Voor de werkzaamheden in het Dorcas Regiocentrum zoeken we enthousiaste bestuursleden en vrijwilligers. We zoeken mensen die bijvoorbeeld beschikbaar gestelde goederen willen sorteren en prijzen, de winkel willen inrichten en achter de kassa mee willen helpen. We hebben ook vrijwilligers nodig voor logistieke werkzaamheden in de opslagruimte of als coach in het taalcentrum. Vrijwilligers kunnen met een paar uur inzet al een leuke bijdrage leveren.

Informatieavond 12 juli
Voor iedereen die belangstelling heeft of zich wil inzetten voor dit initiatief wordt op 12 juli 2018 een informatieavond gehouden. Bent u van plan te komen, meld u dan aan. Dat kan telefonisch op 06 37422946 of 06 17105660 en via e-mail op dorcaswinkelapeldoorn@dorcas.nl Of via Wim Groothedde 06 27207708

U bent van harte welkom op deze avond in de Eben-Haëzerkerk aan de Zonnedauw 8 in Apeldoorn. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar, we beginnen om 19.30 uur.

Rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 | KvK-nummer 41236410