pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Dank berichten

Dankbetuiging

Bij het overlijden van mijn  man Jan den Broeder heb ik veel meeleven mogen ervaren.
Een ieder op zijn eigen manier, door o.a. de onafzienbare rij van belangstellenden bij het condoleren  en de vele kaarten die ik kreeg.
Het heeft mij enorm goed gedaan.
De Heere God geeft mij kracht en stilte in mijn hart.
Ik mag ervaren dat ik mijn weg niet alleen hoef te gaan, dat heeft Hij beloofd.
Terugkijkend kan ik zeggen, het is goed zo.

Allen hartelijk dank
Henja den Broeder- van Mourik


Dankbericht
Naast de dank aan de Heere wil ik iedereen bedanken voor de kaarten en bezoekjes die ik tijdens en na mijn heupoperatie heb ontvangen.

Annie Timmerman