pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Vakantiegeld samen delen

In de afgelopen maanden werd voor de achtste keer de actie Vakantiegeld Samen Delen gehouden. Deze actie is een initiatief van meer dan twintig kerken en geloofsgemeenschappen in Apeldoorn.
Mensen die hun vakantiegeld ontvingen, werden door de deelnemende kerken uitgenodigd (een deel van) dat geld te delen met mensen in Apeldoorn die het minder hebben.

Resultaten
De actie leverde dit jaar het  recordbedrag van € 104.410 op. Dat is ruim € 10.000 meer dan vorig jaar. Ruim 650 mensen droegen aan de actie bij.
Ook waren er nog nooit zoveel aanvragen: 819. Na toetsing aan de criteria van de actie werden 727 aanvragen toegekend. Vorig jaar deden 604 mensen een aanvraag, waarvan er 541 werden toegewezen.
Het bedrag wat de mensen krijgen is mede afhankelijk van de gezinssamenstelling en is inmiddels aan de mensen persoonlijk overhandigd. Van de totale opbrengst van de actie komt ruim 30 procent uiteindelijk ten goede aan mensen in onze wijk Noord Oost Apeldoorn.

Dank
Iedereen die aan deze actie heeft bijgedragen wordt hartelijk bedankt: gevers, leden van de werkgroepen en zij die op een andere manier iets voor de actie hebben gedaan.
We zijn dankbaar voor dit mooie resultaat. Tegelijkertijd bepaalt de actie ons weer bij de omvang en de impact van armoede in onze stad. Laten we ook na deze actie blijven denken aan onze naasten in nood en hen ook in onze gebeden bij de Heere brengen.

Namens enkele leden van de werkgroep Noord Oost Henriette Giesberts , Jan van de Bosch en Wim Groothedde