pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De bijbelstudieavonden in de Eben-Haëzerkerk, die elk jaar gehouden worden, gaan ook dit seizoen weer van start. De komende maanden lezen we met elkaar de Bergrede, Mattheüs 5-7. Dat is een boeiende ontdekkingstocht. Welk onderwijs geeft de Heere Jezus in dit gedeelte? Zo anders dan farizeeërs en schriftgeleerden! Hij laat Gods echte bedoeling van de wet van God zien: liefde, zoals God liefde is en liefde geeft.

De eerste avond wordt gehouden op dinsdagavond 25 september, om 20.00 uur. De andere data zijn: 16-10; 13-11; 04-12; 08-01; 29-01; 20-02 en 20-03.

Ieder is van harte welkom!

Ds. P.J. den Admirant