pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Emmaüscursus

Jezus zei: “O, onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben! Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan?” (Lukas 24: 25 en 26).

Dit zei Jezus tegen twee echte, trouwe kerkgangers. Zij waren onderwezen in de Bijbel (van die dagen). En toch… Als Jezus hun lesgeeft, dan, ja dan gaat hun hart branden van verlangen. Dan willen ze meer weten.

Is dat voor ons een vreemd verhaal? Nee toch ! Ook wij kunnen veel in de kerk geweest zijn, maar toch… Als je hart brandt van verlangen, ga dan ook maar meer van Jezus leren. Op weg met Hem, net als de Emmaüsgangers. De weg van het geloof. Dat is ook de titel van het cursusmateriaal. Het materiaal wordt gebruikt om christenen tot groei en verdieping van het geloof te brengen. Maar het is ook geschikt voor hen die bijvoorbeeld een Alphacursus hebben gevolgd.

Op 3 oktober a.s. starten we weer met een nieuwe Emmaüscursus. Dit jaar beginnen we met het onderwerp: “Kom Heilige Geest”. Het materiaal van de cursus is zodanig opgebouwd dat iedereen zo kan instappen en meedoen. In een open en ontspannen sfeer bespreken we de onderwerpen die in het studiemateriaal worden aangereikt. De avonden worden in principe gehouden om de twee weken op een woensdagavond van 20.00 uur tot 21.45 uur.

Iedereen van harte welkom.

Meer weten? Dat kan. Neem gerust contact op met Bert Hagedoorn via de telefoon (055-5768468 of 06-37416486) of via e-mail: bhagedoorn@live.nl.