pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Lidmatenkring

Dit keer bespreken we uit het boekje ‘Elisa, Dichter bij God’ het 2e hoofdstuk, met als
titel: De God die wij geloven.
De bespreking van het eerste hoofdstuk heeft ons geleerd dat de vragen veel stof tot
nadenken opleveren. Daarom zullen we ook nu naast de beginvraag ons beperken tot de
eerste drie vragen.
We hopen bij elkaar te komen op zondag 9 december a.s. na de avonddienst bij Jannie
en Jan Haasjes, Apeldoorn.
Joop de Hoog