pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Overige berichten

Uit de Classicale Vergadering Veluwe
Op 22 november kwam de CV Veluwe bijeen op de vaste vergaderplek: ’t Kerkheem te Voorthuizen. Na de opening door preses Martin Morsink leidde classispredikant Wilbert van Iperen het geloofsgesprek in. Ds. Van Iperen heeft zijn werkzaamheden gekarakteriseerd onder de term HOPEN: Horen, Ontmoeten/Ondersteunen, Prikkelen, Enthousiasmeren/ Evalueren. Deze thema’s zullen in de opeenvolgende vergaderingen aan de orde komen. Als eerste dus over Horen. Daarbij kan gedacht worden aan: stil worden, ontvankelijk worden voor het grote Verhaal van God met mensen; ruimte maken voor het lezen van de Bijbel en daarover mediteren; aandachtig luisteren, wat de A/ander zegt niet meteen invullen met eigen ideeën of persoonlijke opvattingen. Na het voorlezen van twee teksten uit de Confessiones van Aurelius Augustinus gingen de aanwezigen in tweetallen daarover met elkaar in gesprek. De teksten werden best moeilijk gevonden, een zin die aansprak was: “Uw beste dienaar is diegene die er niet zozeer naar uitziet om van u te horen wat hij zelf heeft gewild, maar die er eerder op bedacht is te willen wat hij van u gehoord heeft.” Bij het punt Mededelingen classispredikant bleek dat ds. Van Iperen zijn werkzaamheden met voortvarendheid en enthousiasme heeft aangepakt. De CV heeft de begroting 2019 – opgesteld door de classicale financiële commissie Veluwe – vastgesteld. Bij zo’n eerste begroting is het best lastig om te schatten hoe hoog de uitgaven voor het werk in de classis zullen zijn. Het is wel de verwachting dat de uitgaven hoger zullen zijn dan de tegemoetkoming vanuit de landelijke kerk. Er zal gebruik gemaakt worden van de kerkordelijke mogelijkheid om het ontbrekende bedrag om te slaan over de (wijk)gemeenten. Zij worden hierover geïnformeerd.
Een belangrijk deel van de vergadering stond in het teken van ‘Diaconaal werk in de classis’. Mw. Jaantje Vink, consulent diaconaal werk in Oost-Brabant, Gelderland en Limburg, gaf een presentatie over dit onderwerp. Een paar elementen uit deze presentatie: Diaconaat is dienstbetoon, door de gemeente, in navolging van Christus, gericht op lichamelijke, materiële en sociale noden in de gemeente, haar omgeving en elders in de wereld; kernwoorden daarbij: barmhartigheid en gerechtigheid. Een goede ‘diaconale antenne’ is heel belangrijk: kunnen diakenen signaleren dat iemand hulp nodig heeft, kan een gemeentelid aangeven dat hij/zij hulp nodig heeft, vinden ze elkaar? Laagdrempelige bijeenkomsten, bijvoorbeeld in een Inloophuis, kunnen hierbij een goede rol vervullen. Op de agenda stond ook de evaluatie van het Nieuwe Liedboek (2013), de CV besloot dat het liedboek voldoet aan de gestelde criteria: uitdrukking van de identiteit van de Protestantse Kerk, rekening houden met diverse taalvelden en muziekculturen in de kerk, liederen moeten zingbaar zijn, de verschillende stromingen in de Protestantse Kerk dienen vertegenwoordigd te zijn. De CV nam onder grote dank afscheid van een aantal afgevaardigden: diaken Wim Witteveen (ring Apeldoorn), ouderling Paul Bikker (ring Ede), ouderling Henk Reurink en diaken Bertus van der Heiden (ring Harderwijk), diaken Henry Westein (ring Nijkerk); deze dank gold ook voor ouderling-kerkrentmeester Riky Hilbrink (ring Apeldoorn), zij was vijf jaar afgevaardigd naar de generale synode van de Protestantse Kerk.
Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba CV Veluwe

‘Een moslim, mijn naaste’
Sinds enkele jaren ben ik betrokken bij Project Woestijnleven, onderdeel van Stichting Ismael (www.stichting-ismael.nl).
Met steun van velen is dit project ontstaan. In gesloten landen in de Arabische wereld kan zo het Evangelie klinken.
U kunt meer horen over dit prachtige werk!
Wanneer: Donderdag 17 januari 2019, 19.30 uur
Waar: Ger. Gem. Apeldoorn, Graaf van Lijndenlaan 9
Sprekers: Ds. W. Visscher (Stichting Ismaël) over zijn reis naar het werkveld
Bert* over zijn jarenlange ervaring als zendingswerker in de regio
En via Skype zal er verbinding worden gemaakt met onze werkers*
* In verband met de veiligheid gebruiken we hier geen (echte) namen
Hartelijk Welkom!
Anneke Westerink,
Namens het Thuisfrontteam Project Woestijnleven
(voor evt. vragen bereikbaar op tel.nr: 06230717090 of mail: )

Met het Gelders Vocaal Ensemble in kerstsferen tijdens Festival of Lessons and Carols
Het Gelders Vocaal Ensemble uit Apeldoorn voert voor het 2e jaar op rij een Festival of Lessons and Carols uit in de Julianakerk aan de Deventerstraat 91 in Apeldoorn. Dit jaar vindt het plaats op zaterdag 15 december, aanvang 20.00 uur. De avond wordt geheel volgens Engelse traditie vormgegeven, zoals het van oudsher gebruikelijk is bij de kerstvieringen in bijvoorbeeld The King’s College Chapel in Cambridge. We staan stil bij de geboorte van Jezus door lezingen vanuit de Bijbel af te wisselen met veel koor- én samenzang van traditionele christmas carols.
Vorig jaar heeft het Gelders Vocaal Ensemble bewezen de vele luisteraars een sfeervolle avond vol mooie kerstmuziek te kunnen bezorgen en dat zal zij ook dit jaar weer doen. Deze belevenis wilt u niet missen. De toegang is gratis.
Zaterdag 15 december
Aanvang 20.00 uur
Kerk open 19.30 uur
Julianakerk, Deventerstraat 91, Apeldoorn
Entree gratis

Kerstconcert t.b.v. Helpende Handen
Zaterdag 15 december in de dorpskerk in Nunspeet.
Medewerkenden: Mannenkoor “Jubilate Deo” uit Apeldoorn, o.l.v. dirigent Roelof van Middendorp. Orgel: Gerard Harbers en Jongerenkoor Elad uit Elspeet o.l.v. Marieke Seekles.
Orgel: Wilbert Peters.
Aanvang 19.00 uur, kerk open 18.30 uur.
Leiding en meditatie: Ds. G. van Manen.
Toegang: vrij met collecte t.b.v. Helpende Handen.

Uitnodiging Kerstviering op maandag 17 december a.s.
door de leden van de Bijbelkring Interkerkelijke bijbelkringen voor mensen met
een verstandelijke beperking in Apeldoorn.
Thema: Met haast naar Bethlehem.
Plaats: Andreaskerk, Anklaarseweg 185.
Tijd: 19.00 uur.

Kerstconcert
Zaterdag 22 december in de dorpskerk in Beekbergen.
Medewerkenden: Mannenkoor “Jubilate Deo” uit Apeldoorn, o.l.v. dirigent Roelof van Middendorp.
Orgel: Gerard Harbers.
Piano: Marcel van de Ketterij.
Dwarsfluit: Lianne Laurens.
Aanvang 19.30 uur, kerk open 19.00 uur.
Samenzang kerstliederen vanaf 19.15 uur.
Leiding en meditatie: Ds. D.J. Budding.
Toegang: vrij met collecte.

Kerstdienst speciaal voor doven
Vanaf maandag 24 december 18.00 uur kunt u een speciale kerstdienst in gebarentaal bekijken via de site van vereniging Op weg met de ander: www.opwegmetdeander.nl.
Dhr. W.(Wolter)Smit zal een preek houden over Lucas 2 vers 1 – 21, met als thema: ‘Met open armen.’ Omdat de dienst speciaal voor dove mensen wordt georganiseerd, zal dhr. Smit zijn woorden ondersteunen met gebarentaal. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een doventolk. De dienst wordt opgenomen door de LPB Media en vereniging Op weg met de ander zal deze van ondertiteling voorzien. Door deze werkwijze kunnen dove mensen de kerkdienst volgen, ook op een later tijdstip. De dienst wordt uitgezonden via www.opwegmetdeander.nl, www.doofenkerk.nl en www.beleefmee.nl.