pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Lidmatenkring

De lidmatenkring heeft in het nieuwe jaar de eerste bijeenkomst op zondag 6 januari.

We gaan dan door met de bespreking van hoofdstuk 2, de vragen 4 t/m 6 uit het boekje ‘Elisa, dichter bij God’. Het gaat dan onder meer over kleine jongens die Elisa bespotten, waarna hij ze vervloekt en ze verscheurd worden door twee beren. Wat heeft dit heftige verhaal ons te zeggen? En is dit wel een verhaal om het nieuwe jaar mee te beginnen? In hetzelfde hoofdstuk wordt ook de geschiedenis verteld, waarin Elisa de opdracht geeft greppels te graven in een drooggevallen vallei. Aan die opdracht wordt een belofte verbonden! En als de hoorders het doen, worden ze door een wonder gered. Durven wij ook te vertrouwen op Gods beloften? Vertrouwen op God, dat is het beste begin van een nieuw jaar.

We hopen bij elkaar te komen na de avonddienst bij Clazien en Lammert Schouten, Kostverloren 24, Apeldoorn.

Joop de Hoog (055-5051856)