pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Dank

Op zondag 24 feb. jl. mocht ik mijn veertigjarig ambtsjubileum vieren. Zelf dacht ik alleen aan een vermelding in media dat het zover was. Maar er kwam meer los. Zonder van tevoren te weten dat dit jubileum er was spraken de scribae van Goedereede (mijn eerste gemeente) en Apeldoorn met mij af die zondag in hun midden voor te gaan. Zodoende kwam er meer los. Ik denk aan de persoonlijke woorden die aan het begin van de dienst mochten klinken, maar ook aan reacties, digitaal, per post of met bloemen, die ons bereiken mochten. Het trof niet alleen mij, maar ook mijn vrouw die door Gods genade nog steeds aan mijn zijde mag zijn. Daarom allereerst onze heel hartelijke dank. Bovenal dank aan onze God die mij al die jaren gaf om het Woord te bedienen en pastoraal bezig te zijn. Ook nu nog – inmiddels zeven jaar na mijn emeritaat – mag ik kracht en gezondheid ontvangen om zo bezig te zijn. Soli Deo Gloria!

Ds. M. Aangeenbrug