pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Evangelisatiecommissie: Cursus voor ouders en kinder-jeugdwerkers

“Wat is het evangelie en hoe leg ik het aan kinderen uit”
“Een Bijbeltekst aanleren aan kinderen? Hoe doe je dat?”
“Kinderevangelisatie? Waarom?”
“De kinderen lúísteren gewoon niet! Wat nu?”
“Hoe geef ik goede inhoud aan de Bijbelles?”
Zulke vragen zijn u als ouder en kinderwerker vast niet onbekend!!

IKEG biedt daarom weer onze Verdiepings-Cursus-Kinderevangelisatie-1 aan in Apeldoorn!
De cursus is allereerst gericht op het bereiken van niet gelovige kinderen, maar het meeste is ook van toepassing op kerkelijke kinderen, want die moeten de weg naar God toch ook weten?! Kom daarom 3 juni naar de informatieavond!

Inhoud VCK-1 o.a.:
– wat zegt de Bijbel over kinderen?
– wat is het evangelie en hoe kun je dit op het niveau van een kind uitleggen?
– hoe kun je het evangelie vertellen aan kinderen, o.a. in je Bijbelles?
– hoe start je kinderevangelisatie vanuit je gemeente of je buurt?
– hoe kun je het evangelie zó uitleggen dat een kind zijn vertrouwen op de Heere stelt?
– hoe geef je een goede, aantrekkelijke inhoud aan je programma?

N.B.
Een belangrijk onderdeel van de cursus is het uitvoeren van praktische opdrachten door de cursisten.

Charles H. Spurgeon zei eens: “Een kind van vijf, dat goed onderwezen is kan net zo opnieuw geboren worden en oprecht geloven als een volwassene.”

Onderwerpen:
Bijbels onderwijs over het kind – jouw taak als kinderwerker – boodschap van verlossing – Bijbelles voorbereiden en vertellen – pastoraal gesprek met een kind – bemoedigen van een gelovig kind – bereiken van kinderen in de buurt (noodzaak, voorbereiding, programma) – Bijbeltekst aanleren – zingen – orde – gebruik van visuele hulpmiddelen – quiz.
“De cursus heeft allereerst veel voor mijn eigen geloofsleven betekend! Maar het heeft me ook goede handvatten gegeven om kinderen te bereiken,” zeggen veel cursisten achteraf.
Datum: Kom vrijblijvend naar de informatieavond op 3 juni óf 23 september aan de Zonnedauw 8 (Eben-Haëzerkerk) te Apeldoorn. Dan ontvangt u alle verdere relevante informatie. De cursus is een totaalpakket van 13 avonden en loopt van 7 oktober tot 29 juni.
Tijdstip: 19.45 uur inloop met koffie en thee, 20.00 uur start (tot 22.00 uur)
Opgeven: Bel 055-542371 of mail: met vermelding: VCKApeldoorn2019
IKEG: Internationaal Kinder Evangelisatie Genootschap werkt dit jaar 70 jaar in Nederland!