pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Lidmatenkring

Een drijvende bijl , een waarheid zeggende profeet en een koning die ziende blind en horende doof is. Zomaar een paar typeringen van de twee verhalen over Elisa uit 2 Koningen 6 : 1-23. In de Bijbelstudie wordt de vraag gesteld wat deze twee verhalen met elkaar verbindt. En tegelijk is het ook de vraag wat het ons te zeggen heeft.
Op onze laatste kringavond in dit seizoen staat hoofdstuk 5 uit het boekje over Elisa centraal en daar wordt het genoemde Bijbelgedeelte aan de orde gesteld. Ook in de twee verhalen blijkt dat Elisa een man Gods is maar er is meer te halen. Ook Gods trouw wordt zichtbaar. Op de voorgrond lijken de verhoudingen hopeloos in het nadeel maar als je achter de schermen mag kijken, blijkt dat het er heel anders voorstaat.
Zondagavond 14 april na de avonddienst komen we bijeen bij Gerrit & Nel Bok
Een hartelijke groet, Gerrit Bok