pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Overige berichten

Studieavond met ds. Willem J.J. Glashouwer in Vaassen over
“De XII Artikelen en Israël”

Op dinsdag 16 april is er in Vaassen een studieavond met ds. Willem J.J. Glashouwer, president van Christenen voor Israël International. Het onderwerp waarover hij spreekt is: De XII ARTIKELEN EN ISRAËL. De bijeenkomst vindt plaats in de Rank, Torenstraat 15 in Vaassen. De aanvang is om 19.30 uur, de toegang is gratis. In de pauze is er een collecte voor Christenen voor Israël International. Tevens is er een verkoop van producten uit Israël.
De XII ARTIKELEN EN ISRAËL
Er zijn 12 stammen van Israël, er zijn 12 Apostelen, er zijn 12 poorten en er zijn 12 fundamenten van het nieuwe Jeruzalem. En de Apostolische Geloofsbelijdenis telt ook 12 artikelen. Maar geen woord over Israël of het Joodse volk. Dit jaar herdenkt de christenheid wereldwijd 500 jaar Luther en de Reformatie. Sinds Luther op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen aansloeg op de deur van de Slotkapel in Wittenberg om een publiek debat op gang te brengen, schijnt het licht van de Reformatie. Luther plaatste de Bijbel weer in het hart van de Kerk. En dat licht schijnt nog steeds in de wereld. Alleen door geloof. Alleen door genade. Alleen door Jezus Christus. Alleen door het Woord van God. Alleen tot eer van God. Maar geen woord over Israël of over het Joodse volk. Terwijl je bijna geen bladzijde in de Bijbel kunt vinden waarin niet gesproken wordt over Israël en het Joodse volk. Hoe kan dat? Niet alleen ontbreken in de Reformatie het geloofsgetuigenis over Israël en het Joodse volk, maar ook in de grote Credo’s van de vroege Kerk uit het begin van de kerkgeschiedenis ontbreekt het geloofsgetuigenis aangaande Israël en het Joodse volk. Integendeel. Felle veroordelingen van Joden, Jodendom en christelijk antisemitisme waren al heel snel aan de orde van de dag in de jonge christenheid. Is de Kerk toe aan een nieuwe Reformatie? Welke gevolgen heeft het ontbreken van dit geloofsgetuigenis aangaande Israël voor de Kerk en de christenheid anno 2017? Is er een weg terug? Is er voldoende veerkracht om nieuwe wegen in te slaan? Kunnen verootmoediging en schuldbelijdenis en een nieuwe houding in woord en daad jegens het Joodse volk en Israël de christenheid zelf redden? Wordt het tijd voor een nieuw belijden?
Achtergrond spreker
Ds. Willem J.J. Glashouwer was voorheen werkzaam voor de EO. Bekende programmaseries uit die tijd waren: ‘Het Ontstaan van de Bijbel’ en ‘Het Ontstaan van Israël’. Hij is tevens medeoprichter van de Evangelische Hogeschool en de Christelijke School voor Journalistiek. Ds. Glashouwer was vervolgens tien jaar voorzitter van Christenen voor Israël. Nu is hij president van Christians for Israël International’ en betrokken bij het werk in tientallen landen. Hij is auteur van veelgelezen boeken als: ‘Waarom Israël?’, ‘Waarom Jeruzalem?’ en ‘Waarom Eindtijd?’

Paaszang Raadhuisplein
Het Interkerkelijke comité ‘Paaszang Raadhuisplein’ organiseert op zondag 21 april 2019 voor de 77ste keer een Paassamenzang op het Raadhuisplein te Apeldoorn, van 08.00 tot 08.30 uur met veel zingen en een korte meditatie.
Deze jaarlijkse ‘Paasjubel’ is in april 1942 gestart door de gezamenlijke Kerken en het Leger des Heils en vanaf die tijd een traditie in Apeldoorn.
De laatste jaren zijn er ruim vijfhonderd personen aanwezig geweest. Als comité willen we u graag uitnodigen bij deze Paaszang aanwezig te zijn. Samen kunnen we de Paasvreugde uitdragen en elkaar begroeten met de boodschap van Pasen:
‘De Heer is waarlijk opgestaan’.
U kunt uw auto op het Marktplein parkeren.
Info: Interkerkelijk comité Paaszang Apeldoorn
(055) 3558697

Aanmelding leerlingen Eben-Haëzerschool
Hoopt uw kind dit schooljaar 3 jaar te worden? Dan kunt u hem of haar al aanmelden bij ons op school. Een aanmeldingsformulier kunt u telefonisch of per mail opvragen bij de administratie. Deze kunt u opsturen naar de desbetreffende locatie waarna u een bevestiging van de aanmelding ontvangt. We ontvangen de aanmelding graag minimaal een jaar voordat uw kind naar school gaat.

Vertrekkend moderamenlid Max van der Klooster: Dienstenorganisatie te groot
Ouderling-kerkrentmeester Max van der Klooster, die na vijf jaar lidmaatschap van het moderamen van de synode van de Protestantse Kerk, niet herkiesbaar is, stelt in een interview met Piet Vergunst in De Waarheidsvriend van 28 maart dat de dienstenorganisatie van de kerk nog altijd te groot is. ‘In mijn eerste periode als synodelid heb ik me ingespannen voor het slopen van de regionale tussenlaag. Daar heb ik nog geen spijt van.’ Hoewel de landelijke dienstenorganisatie inmiddels is ingekrompen, vindt Van der Klooster dat er nog steeds ‘véél mensen’ werken. ‘Ik ben onder de indruk geraakt van hun deskundigheid en toewijding. Maar waarom moet een kerk met zoveel bekwame theologen/predikanten voor elk deelterrein een betaalde deskundige in Utrecht hebben om dossiers op te pakken en verder te brengen?’ Kritisch is Van der Klooster ook op de inbreng van leden van de Gereformeerde Bond in de synode. ‘Wellicht bang voor het verwijt van kerkpolitiek, houden ze zich in de synode wel erg op de vlakte. Het gereformeerde belijden is zo mooi, dat mag je uitdragen. Ik vermoed dat veel synodeleden bij het horen erover eerder op het puntje van de stoel gaan zitten dan dat alle stekels overeind gaan staan. Ik ben in de voorbije vijf jaar nooit benaderd door mensen uit de Gereformeerde Bond, ook niet door het bestuur. Wellicht wilde men mij niet in verlegenheid brengen. Maar, als ik zie hoe onze lutheranen kansen benutten en vergaderingen voorbereiden, dan kunnen wij (ook op dat punt) wat van hen leren, zoals zij op andere punten van ons. Je hebt goud in handen met het gereformeerde belijden, probeer dat in te brengen!’

De Waarheidsvriend is vernieuwd
Vanaf het nummer van donderdag 4 april verschijnt De Waarheidsvriend in een nieuwe jas. De belangrijkste reden hiervoor is dat de redactie graag een rustiger én mooier beeld van de pagina’s wilde creëren. Daartoe wordt de tekst voortaan afgedrukt in twee kolommen in plaats van drie. Onze vormgever bij Reprovinci heeft tevens aandacht gegeven aan de juiste verhouding van beeld en tekst, waardoor de leesbaarheid van de artikelen verbeterd wordt. Door aan te sluiten bij wat vandaag de dag van een leesbaar magazine verlangd mag worden, wat jonge mensen aanspreekt en wat oudere mensen als rustig ervaren, willen we dienstbaar zijn aan de overdracht van de boodschap die in de diverse artikelen klinkt. Kerknieuws, bondsnieuws en agenda staan voortaan bij elkaar geplaatst, achterin het blad. Met deze veranderingen hoopt de redactie alle abonnees van dienst te zijn en de waarde van De Waarheidsvriend te verhogen.

Uitnodiging NPV-lezing “Zien en gezien worden”
Mensen zijn bedoeld om samen te leven met andere mensen. We lezen dat al in Genesis 2. Adam krijgt een vrouw naast zich zodat hij niet langer alleen is. Mensen hebben erkenning nodig en liefde. Dat begint gewoon met contact. Met zien en gezien worden. Freek van Holten, manager NPV-Dichtbij, gaat deze avond samen met ons ‘schatzoeken’. Want er zijn veel mensen in onze samenleving eenzaam. Hoe herkennen we deze mensen? Of hoe kunnen we zelf gezien worden? Deze avond is voor iedereen die verbinding tussen mensen belangrijk vindt.
Van harte welkom op: D.V. donderdag 9 mei om 19.45 uur in de Barnabaskerk, Canadalaan 25 te Apeldoorn

Uitnodiging voor mensen met een lichamelijke beperking
Het Platform voor mensen met een lichamelijke beperking nodigt iedereen vanaf 18 jaar met een lichamelijke beperking (en hun vrienden) uit voor een ontmoetingsdag op D.V Zaterdag 11 mei. Het programma is erop gericht om elkaar te ontmoeten, te ontspannen en te luisteren.
Het thema van de dag is: “Ik ga op reis en ik neem mee” sprekers zijn Willem-Jan van der Ven van reisorganisatie World Servant Onbeperkt en Mirthe Hoeve. Zij zullen vertellen over “Werkvakanties” voor mensen met een beperking.
Vooraf zal Pieter de Ruijter een korte Bijbelstudie houden over “Reizen met verwachting” n.a.v. Genesis 4.
De dag begint om 15.00 uur met koffie en thee in De Voorhof Hoofdweg 48,
3474 JG Zegveld. Rond 17.30 uur is er een goed verzorgde barbecue. Rond 20.00 uur zullen we afronden. De bijeenkomst is gratis. Wel zal er een collecte zijn.
Er is een doventolk aanwezig.
Deze dag wordt in samenwerking met Helpende Handen georganiseerd.
Aanmelden voor 6 mei via www.opwegmetdeander.nl of telefonisch 033 – 245 66 20.

25e Familie-ontmoetingsdag met een feestelijk tintje
Vereniging ”Op weg met de ander” organiseert op D.V. zaterdag 25 mei 2019 haar jaarlijkse Familie-ontmoetingsdag. Dit is een dag voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie, werkers in de zorg, leiders van aangepaste clubs/catechese, ambtsdragers en andere belangstellenden.
Thema: ”Ik ben het licht”
Ds. A Bloemendal uit Ederveen zal in het ochtendprogramma een Bijbelvertelling houden over dit onderwerp.
Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar en is iedereen welkom in het Ontmoetingshuis in Veenendaal (Spiesheem 54). Om 10.30 uur beginnen we met het programma, dat tot ongeveer 15.15 uur duurt.
Rond 12.00 uur is er een lunch en is er een huifkartocht met tractor.
In de middag kan gekozen worden voor verschillende groepen. De bezoekers kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een gespreksgroep, koekjes bakken of sporten in de grote sporthal.
Voor ouders en belangstellenden is er een fotopresentatie van boswachter Frederik Bunt. Hij is boswachter in het Kroondomein Het Loo. Hij zal een presentatie geven met als thema ‘Kroongetuigen’.
Muzikale medewerking is er onder andere van Bart Jansen (piano) en Rita Roggeveen (gitaar).
Aanmelden kan voor D.V. 17 mei via het aanmeldingsformulier op www.opwegmetdeander.nl, , 033-245 6620 of 06-2846 7419.

De Wittenberg
ontdekken | geloven | beleven
Tussenjaar Inside-out
Wie wil ik zijn? Wat betekent geloven in God voor mij? Wat is mijn plek in Gods wereld?
Heleen en Thomas liepen ook rond met dit soort vragen. Ze zijn in het tussenjaar Inside-out aan de slag gegaan met hun vragen en hebben antwoorden gevonden. Thomas heeft ontdekt dat hij op een heel praktische manier God kan dienen. Heleen heeft op een nieuwe manier naar God leren kijken.
“Ik kwam erachter dat ik graag met mijn handen werk en daarmee mensen kan helpen!” (Thomas)
“Ik heb geleerd dat God nog groter en meer divers is dan dat ik al dacht!” (Heleen)
Een tussenjaar kan jou ook verder op weg helpen richting je toekomst. Bij Inside-out ga je in vijf maanden aan de slag met jouw persoonlijke vragen, je geloof en met je toekomst. In deze periode ontdek je samen met andere jongeren van 17-25 jaar onder leiding van inspirerende docenten en coaches je talenten en je passies. Je bestudeert de bijbel en denkt na over wat het geloof voor jou betekent. Samen gaan we op zoek naar concrete stappen richting jouw toekomst.
Met andere jongeren woon je tijdens deze vijf maanden op kamers in de Wittenberg. Dit is een heel mooi oud gebouw aan de bosrand van Zeist. Je blijft trouwens niet alleen binnen de muren van het gebouw In tweetallen trek je erop uit om ‘mini-expedities’ uit te voeren en er zijn uitdagende opdrachten vol verrassingen. Daarbij ontmoet je bijzondere mensen die jou inspireren.
Starten in augustus of februari
Inside-out duurt vijf maanden. Als je een tussenjaar wilt gaan doen, heb je naast deze cursus nog tijd voor andere zaken, zoals geld verdienen en reizen. Er zijn twee instapmomenten in het jaar, namelijk augustus of februari.
Blijf op de hoogte van Inside-out
Nieuwsgierig geworden? Stuur even een mailtje naar . Dan houden we je op de hoogte van onze open avonden en meeloopdagen. Kijk ook op www.dewittenberg.nl

Dr. Kees van Ekris fulltime programmaleider IZB Areopagus
AMERSFOORT/ZEIST – Dr. Kees van Ekris wordt met ingang van het nieuwe seizoen programmaleider van Areopagus, het centrum voor contextuele en missionaire verkondiging van de missionaire organisatie IZB in Amersfoort.
Kees was de afgelopen jaren met dr. Paul Visser parttime werkzaam bij Areopagus. Beiden combineerden dat met hun werk als gemeentepredikant. In het afgelopen jaar zijn plannen gemaakt voor een verbreding en verdieping van de toerusting rond prediking. Naast het aanbieden van trainingen zullen nieuwe vormen worden ontwikkeld, niet alleen gericht op de predikant, maar ook op gemeenteleden. Met de oogst van een intensief luisterproces in gemeenten zal Areopagus zich gaan inzetten om het ‘bondgenootschap’ tussen prediker en gemeente opnieuw aan de orde te stellen en te verdiepen. Verder wordt gewerkt aan een boek over de methode van Areopagus.
Kees verhuist met zijn gezin naar ‘De Wittenberg’ in Zeist, waar hij en zijn vrouw betrokken zullen zijn bij de nieuwe kloostergemeenschap voor jonge mensen die daar wordt opgezet.
Dr. Kees van Ekris (46) was na zijn studie theologie in Utrecht vijf jaar docent en zendingspredikant voor de GZB in Indonesië. In 2007 werd hij verbonden aan de Hervormde wijkgemeente Pieterskerk in Breukelen en sinds 2012 is hij predikant van de Hervormde wijkgemeente ‘Bethel’ te Zeist. Hij specialiseerde zich in de homiletiek en promoveerde vorig jaar cum laude aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen op een proefschrift over de profetische dimensie van prediking. Kees is lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden (RAGB), hij is een van de medewerkers aan de dagelijkse Bijbelpodcast ‘Eerst dit’, van de Evangelische Omroep en de IZB, en geeft homiletiek aan de ETF in Leuven. Kees is getrouwd met Arianne van Beusichem. Het echtpaar heeft een zoon en een pleegzoon.

Kom-op-adem activiteiten in de Herberg: In Balans, Leven met verlies en Wandelen met de Psalmen
Kent u de KOA-activiteiten van de Herberg in Oosterbeek al? Een paar dagen in een kleine groep op adem komen rondom een bepaald thema. Of een dag intensief bezig zijn (ook in de natuur) met de Psalmen. Informatie: www.pdcdeherberg.nl.

Wanneer de ziel verveeld en vermoeid is
Over pastoraat in tijden van innerlijke secularisatie
Herbergavond voor pastoraal werkenden. Veel gelovigen krijgen te maken met innerlijke secularisatie. Dr. C.M.A. (Kees) van Ekris Heeft over dit onderwerp geschreven en dat riep veel reacties op. Als vervolg op deze discussie deze lezing. Hoe komen we in het pastoraat deze vermoeidheid en verveling op het spoor en wat kunnen we dan betekenen. De bijeenkomst, met de mogelijkheid om vooraf een eenvoudige maaltijd te gebruiken, vindt plaats in het Koetshuis van de Herberg in Oosterbeek.
Do. 23 mei, 19.00 – 21.00 uur – PDC de Herberg Oosterbeek – € 10,- (incl. maaltijd € 15,-) www.pdcdeherberg.nl