pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Volgende week is het zover: de Stille Week, de week voor Pasen. In deze week willen wij persoonlijk en als gemeente stilstaan bij het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. Van maandag tot en met donderdag zal er elke avond een korte bijeenkomst zijn rondom het centrale thema “de Mensenzoon”. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een uur. Iedereen welkom!
In de Stille Week kunnen gezinnen met elkaar over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus nadenken met behulp van het gezinsdagboek. Van Palmzondag tot en met Eerste Paasdag worden er ideeën aangereikt om te lezen, te bespreken, te maken/doen, te bidden en te zingen. Dit jaar doen we dit aan de hand van het thema ‘Om Jezus’ wil’, over bidden. Van wie kunnen we beter leren bidden dan van Jezus, Die Zijn discipelen een voorbeeldgebed gaf en zelfs aan het kruis nog bad?
Goede Vrijdag is iedereen welkom voor de kinderbijeenkomst. Deze begint om 10.00 uur. Er is kinderoppas aanwezig en na afloop is er iets te drinken.
Stille Weekcommissie Eben Haëzerkerk