pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Ankerlezing

Op 16 mei vindt in het Voorthuizense Bethabara, Van den Berglaan 79, de derde Ankerlezing over het thema ‘Geestelijke groei’ plaats. Spreker is dr. J.M. Burger uit Kampen. Hij gaat in op het onderwerp: ‘Geestelijke groei volgens het Nieuwe Testament: Paulus’.

Dr. J.M. Burger: ‘In mijn lezing zal ik beginnen waar geestelijke groei voor Paulus begint: we ontvangen Christus en mogen in Hem zijn. Dan is het belangrijk ook aandacht te geven aan geloof en doop, waardoor we ‘in Christus komen’. De vervolgvraag is hoe dat ‘in Christus zijn’ in ons leven doorwerkt. De dynamiek van Geest en vlees verdient hier belangrijke aandacht. In deze strijd van Geest en vlees vervullen we zelf een rol: doordat we ons laten leiden door de Geest, door gebed, door de vernieuwing van ons denken, door gehoorzaamheid en door zo satan geen ruimte te geven, en door het uittrekken of zelfs doden van de oude mens. Aan al deze motieven zal ik aandacht geven. Ik hoop dit zo te doen, dat het daadwerkelijk bijdraagt aan onze geestelijke groei.’

De avond start om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Inloop met koffie/thee is vanaf 19.30 uur. De kosten zijn 5 euro p.p.; koffie en thee zijn inbegrepen. Meer info: www.ankerlezingen.nl.