pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Dankzeggen eindexamens

Na de avonddienst van zondag 16 juni zal er in de gemeentezaal een bijeenkomst zijn met de eindexamenkandidaten en hun ouders/verzorgers, vrienden en andere belangstellenden.

We willen met elkaar God danken voor de uitslag als je geslaagd bent, maar Hem ook om nieuwe kracht vragen als je een herkansing gemaakt hebt, of als je gezakt bent.

We hopen met elkaar enkele liederen te zingen en een Bijbelgedeelte te lezen.

Daarna is er ruimte voor ontmoeting en ontspanning.