pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Evangeliseren kun je leren!

Op zaterdagavond 31 augustus tot zondagmorgen 1 september wordt er bij Bussloo weer het jaarlijkse Ground Zero Festival gehouden. Hierin lijkt de liefde centraal te staan, maar in werkelijkheid worden jongeren naar satan getrokken door een ‘feest’, hardcore-muziek en drugs.

Het is ook dit jaar opnieuw de bedoeling dat christenen uit Apeldoorn gaan evangeliseren onder leiding van de evangelisatiestichting Naar House. De werkgroepleden komen uit Voorthuizen en Hardinxveld-Giessendam. Zij vinden het ontzettend fijn dat zij door de Eben-Haëzergemeente worden ontvangen en ondersteund. Kunnen wij dit jaar ook weer op uw/jouw medewerking rekenen?

Om dit belangrijke werk te realiseren, zijn er vrijwilligers nodig!

  1. Evangelisten die de werkgroepleden van Naar House ondersteunen van 22.30-3.00 uur en van 2.30-7.00 uur.
  2. Bidders ter ondersteuning in de geestelijke strijd: van 21.30-24.00 uur, van 24.00-3.00 uur, van 3.00-6.00 uur en van 6.00-7.30 uur.
  3. Verder zijn er chauffeurs nodig die om 22.00 uur, 2.30 uur en 6.30 uur naar en van Bussloo willen rijden.

Heb je nog geen ervaring met evangeliseren, dan is er nu gelegenheid om dit te leren! Je gaat met een ervaren evangelist op pad en je ondersteunt hem of haar met jouw aanwezigheid. Als groep blijven we buiten het festival; we komen alleen in contact met de bezoekers die naar binnen en naar buiten gaan. Soms ontstaan er mooie gesprekken met festivalgangers die zich niet goed hebben gedragen en uit het festival zijn verwijderd. Er zijn veel gelegenheden om over Onze Verlosser en Zaligmaker te spreken, vooral omdat dit voor bezoekers anoniem gebeurt. Sommigen hebben bijvoorbeeld nog maar weinig vertrouwen in de mensen om hen heen. Wat is het dan groot om hen op Jezus te wijzen!

Niet zonder gebed
Dit festival kan niet zonder gebed. Het afgelopen jaar is er niet de hele nacht voor ons gebeden. We merkten dat we hierdoor aan het einde van de bijeenkomst de bezoekers niet meer konden bereiken. Wat is het van groot belang dat de hele nacht wordt gebeden.
Ook vorig jaar begonnen wij de avond met een Bijbelstudie. Ik wil hierbij het eerste gedeelte delen. “Er is een grote strijd aan de gang, een onzichtbare strijd in de hemelse gewesten. Een strijd tussen Satan en God, een strijd tussen engelen en demonen, een strijd om de gelovigen, een strijd om de gemeente, een strijd tussen licht en duisternis. Het is een strijd om de glorie van God, om de vervulling van het heilsplan van God. God zet Zijn engelen in om Zijn glorie te bewerken. God wil ook ons gebruiken om Zijn glorie te weerspiegelen. Beseffen we dit wel? God wil ons gebruiken, wil de gemeente van Apeldoorn gebruiken om de boodschap van redding aan de wereld te verkondigen. Ook wij worden opgeroepen als gelovigen om te strijden, om te strijden voor de glorie van God (II Tim. 2:3-4).”
In Christus verbonden!
Voor aanmelding of informatie:
Jenneke Wolvers: 06-2846.7419