pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Geheugencontact

Vorige maand hebben we afscheid genomen van Marijke Leeflang, een van onze activiteitenbegeleidsters. Vanaf de start van Geheugencontact, 4 jaar geleden, maakte zij deel uit van ons team. Graag willen wij Marijke ook op deze manier nog hartelijk dankzeggen voor haar inzet en betrokkenheid. Gelukkig hebben wij ook weer een opvolgster kunnen aantrekken. Wij zijn dankbaar dat Gerrie Kamphuis haar plaats wil innemen. Gerrie, hartelijk welkom in ons team. Het team bestaat verder uit de dames Ineke Bergman, Jeannette Pieters, Ada Schouten en Coby Versloot. Verder wil Henk Koning, als de mantelzorger van een deelnemer is verhinderd, voor vervoer zorgen.
Ook tijdens de vakantieperiode zal Geheugencontact bij voldoende belangstelling doorgaan.
De data zijn 6 juli en 3 augustus. Altijd de eerste zaterdagmiddag van de maand.
De middagen beginnen zoals gebruikelijk om 14.30 uur in de consistorie en duren tot uiterlijk 16.00 uur. Ieder die dit aangaat van harte welkom.
Het coördinerend team: Nico Bleij, Hans Eshuis en Hans Leune