pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Nacht van gebed

De nacht van gebed ligt achter ons. Het waren waardevolle uren waarin we met elkaar verbonden mochten zijn in het gebed voor onze broeders en zusters in vervolging en verdrukking. Dan vallen kerkmuren weg.  We waren  uit 7 verschillende kerken bij elkaar om samen te waken en te bidden. Dank voor uw betrokkenheid! Wilt u op de hoogte blijven van gebedspunten? Dan kunt u zich via de site van Open Doors aanmelden voor de gebedskalender: https://www.opendoors.nl/bid Werkt een gebedsherinnering via een app beter, dan heeft de SDOK een mooie app om zo elke dag een gebedspunt te ontvangen: https://www.sdok.nl/wat-kan-ik-doen/bid