pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Gemeentedag

Nu alle kosten en opbrengsten zijn verrekend, kunnen we bekendmaken dat de afgelopen gemeentedag het mooie eindbedrag van 3100 euro heeft opgeleverd. Dit bedrag komt geheel ten goede aan de renovatie van de kerk in onze zustergemeente Udvarfalva. Voor wie nog graag wil nagenieten van de gemeentedag: de foto’s staan op het afgeschermde deel van de website van de kerk.

Verder kunnen we alvast verklappen dat we de gemeentedag in 2020 op zaterdag 16 mei hopen te organiseren. Heeft u leuke ideeën voor activiteiten op de gemeentedag? Dan kunt u deze per e-mail met ons delen via gemeentedag@ehkerk.nl.

Hartelijke groet,
De gemeentedagcommissie