pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Informatie kinderoppas

Voor de kinderen van 4 tot 6 jaar is er iedere zondagochtend oppas aanwezig. Tijdens deze oppas wordt er gezongen, gebeden, een Bijbelverhaal verteld en is er een verwerking die past bij het Bijbelverhaal. Dit alles doen we aan de hand van het materiaal van de HGJB: Op Stap. Dit programma is afgestemd op de belevingswereld van kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. Kinderen in deze leeftijd zijn dan ook van harte welkom bij de Luistervinken tijdens de ochtenddiensten.

Vanaf 8 september 2019 is er eenzelfde mogelijkheid als bij de oppasgroep 2 (peuterleeftijd). Uw zoon/dochter kan bij aanvang van de eredienst mee naar de kerk. Tijdens het collectemoment kunnen de kinderen naar beneden komen. Een van de leiding zal bij de trap staan om de kinderen op te vangen en naar beneden te begeleiden. Hierdoor kunnen de ouders in de kerkzaal blijven.

Mocht u hiervan gebruik maken, dan vragen we u om vóór aanvang van de dienst de naam van uw kind(eren) op de lijst bij de oppas te schrijven, in verband met het overzicht en de veiligheid bij calamiteiten. Uiteraard blijft er ook de mogelijkheid dat uw kind tijdens de hele eredienst bij de Luistervinken aanwezig is.

Tijdens de in-stap-diensten gaan alle kinderen van de Luistervinken naar de eredienst en is er geen oppas voor deze leeftijdsgroep. Tenzij er sprake is van een bijzondere situatie, dan zijn we bereid om met u mee te denken over een passende oplossing.

Ten slotte: tijdens de oppas bij de Luistervinken zal er geen drinkmoment meer zijn. De kinderen mogen de bekers dus thuis laten. Wanneer er vragen of opmerkingen zijn, kunt u een mailtje sturen naar: .

P.S. Ben je bereid om mee te helpen? Laat het weten, we hebben je nodig!