pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Kerk en Israël

Op zaterdag 12 oktober organiseert de classicale commissie Kerk&Israël Veluwe een ontmoetings- en toerustingsdag voor eenieder die meer wil weten over de relatie van de kerk met Israël, het jodendom en de christelijke gemeente. Ds. B. Gijsbertsen uit Kampen, emeritus predikant PKN, komt spreken over het thema: ‘Geloven met een Hebreeuws ijkpunt’.

De dag start om 10.30 uur met inloop en koffie/thee. We ontmoeten elkaar in: ’t Venster, Hervormde gem. Nieuwe Kerk Noord, Horsterweg 40, 3851 PJ te Ermelo. Meer informatie: www.kerkenisraelveluwe.nl.