pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Bijbelkringseizoen

Het nieuwe bijbelkringseizoen zijn we begin september gestart met een bijeenkomst voor kringleiders van de huisbijbel- en bijbelstudiekringen. Ds. Den Admirant hield een inleiding over het thema ‘Lezen is luisteren’, mede aan de hand van het recent verschenen boek van prof. dr. A. Huijgen: ‘Lezen en laten lezen. Gelovig omgaan met de Bijbel’. Het was een inspirerende en bemoedigende avond.

Dit winterseizoen komen zes huisbijbelkringen samen rondom Nehemia of Romeinen aan de hand van een boekje uit de Artiosreeks. De vier bijbelstudiekringen behandelen Galaten, Handelingen of Openbaring. (De bijbelstudiekringen over Openbaring zullen mogelijk verderop in het seizoen weer starten).

Mocht u nieuw zijn in de gemeente en interesse hebben in het volgen van een kring, dan kunt u contact opnemen met G. Hilberink, ouderling Vorming en Toerusting (V&T). Dat geldt uiteraard ook als u al langer lid bent en alsnog aan een kring wilt deelnemen.

We wensen alle huisbijbel- en bijbelstudiekringen een rijk gezegend kringseizoen toe!

Commissie Vorming & Toerusting