pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Vorming en Toerustingsavonden

Ds. P.J. Visser spreker op toerustingsavond over ‘Sterven en dan…?’

Ds. P. J. Visser

Op woensdag 16 oktober, vanaf 19.45 uur, beleggen we in de Eben-Haëzerkerk opnieuw een toerustingsavond. Spreker is ds. P.J. Visser uit Amsterdam. Hij hoopt te spreken over het thema ‘Sterven en dan…? Méér over ons leven hierna’.
Het zal in de lezing gaan over hel en hemel, over herinnering en herkenning, en over de invulling van het leven van Gods kinderen op de nieuwe aarde. In 2009 verscheen van zijn hand een boekje met 52 overdenkingen: ‘De hemel dichtbij. Stille tijd met het oog op de eeuwigheid’, dat al vele keren herdrukt is. Graag nodigen we alle gemeenteleden (jong en ouder) van harte uit deze avond bij te wonen.

 

 

Toerustingsavond 2020 (vooraankondiging)
Om alvast in uw en jouw agenda te noteren: op woensdagavond 15 januari 2020 hoopt Charlotte Ariese in ons kerkgebouw te komen spreken over het onderwerp ‘De designerbaby: mens van de toekomst? Over ontwikkelingen en dilemma’s in de gentechnologie’. Charlotte Ariese-van Putten Msc was jarenlang beleidsadviseur bij de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) en is deskundige op het gebied van DNA-technologie en de ethische dilemma’s daarbij. Zij zal ingaan op zowel de mooie als de bedreigende kanten van de wetenschappelijke inmenging in het menselijk leven. De avond is georganiseerd in samenwerking met de Confessionele Kring Apeldoorn.