pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Vorming en Toerustingsavonden

DNA-technologie: zegen of zorg?
Misschien valt het u ook op dat de termen ‘genen’ en ‘DNA’ steeds vaker vallen. Niet alleen in de medische wetenschap, maar ook in de media en politiek. Het is indrukwekkend hoeveel er op dit gebied al gebeurt. De wetenschap is inmiddels zo ver dat we het DNA niet alleen kunnen lezen, maar ook al kunnen aanpassen. Wie weet kan de wetenschap dankzij gentherapie over een tijd een einde maken aan veel verschillende soorten ziekten, zoals kanker en hart- en vaatziekten.
Maar er zijn in wetenschap en politiek ook zorgen. Eind 2018 werd de Chinese tweeling Lulu en Nana geboren. Zij waren de eerste genetisch gemanipuleerde baby’s. Dan gaat het over grote inmenging in het menselijk leven, waarvan de precieze gevolgen nog niet te overzien zijn. Niet voor de baby’s van wie de genen werden aangepast, maar ook niet voor de mensheid als geheel. Hoe moeten we genetische aanpassing zien in het licht van de Bijbel? Welke verantwoordelijkheid hebben wij – als christenen – in het maatschappelijke debat over ingrijpen in embryo-DNA? Geldt daarbij hetzelfde voor de behandeling van een patiënt door middel van gentherapie, of is dit van geheel andere orde? En maakt het daarbij uit of het om niet-erfelijke of erfelijke therapie gaat?
De eerstkomende toerustingsavond, op woensdag 15 januari, hopen we samen met de Confessionele Kring Apeldoorn alles te horen over gentechnologie. We hebben mevrouw C.H. (Charlotte) Ariese-van Putten Msc, deskundige op dit gebied, gevraagd ons mee te nemen in de ontwikkelingen en ethische dilemma’s die daarbij spelen. De avond begint om 19.45 uur en duurt tot 21.15 uur. Vooraf en na afloop is er alle ruimte voor het stellen van vragen en onderlinge ontmoeting. We komen bijeen in de gemeentezaal; vanaf 19.30 uur staan koffie en thee klaar.

Opvoedkringen
Voor ouders van kinderen van 0-10 jaar is er op 3 maart een opvoedkringavond. Er stonden zoals gebruikelijk twee avonden gepland in het najaar, maar zoals u wellicht had gelezen, konden deze wegens ernstige ziekte van de toen gevraagde spreekster niet doorgaan. De avond voor ouders van tieners vindt op 29 januari plaats. Hieronder leest u de inhoudelijke informatie over beide avonden.

Opvoedkring 0-10
Moet je zoon zijn mannetje staan tegenover zijn grote broer? Zorgt je dochter voor haar kleine zus? Of heeft je kind geen broers en zussen? Op 3 maart 2020 vertelt Dineke Groeneveld, systeemtherapeut bij Eleos, over de plaats in de kinderrij. Wat betekent dit voor je kind en hoe kun je hier als ouder mee omgaan? De avond met een interactief programma begint om 20:00 uur in de kelder van de kerk; koffie vanaf 19:45 uur.

Lydia van Dijk en Willemijn Dijkman

Opvoedkring tieners
‘Gamen, a way of life’ is het thema van de eerstvolgende bijeenkomst voor ouders van tieners (maar ook andere belangstellenden van harte welkom!). Erik Smit van de organisatie Raise Up zal deze avond voor ons inleiden. Is mijn kind gameverslaafd? Hoe ga je het gesprek aan en welke grenzen stel je? Goed om er meer over te horen en er met elkaar over door te praten.
Datum: woensdag 29 januari 2020
Aanvang: 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur)

Van harte welkom,
Ingeborg van der Net en Mariska Dijkstra