pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Waardering vrijwilligers

In een vorig nummer van Hervormd Accent is al aangekondigd dat we op zaterdag 15 februari 2020 een maaltijd organiseren als blijk van waardering voor de vele vrijwilligers die op allerlei gebied hun tijd en talenten beschikbaar stellen voor het werk in de gemeente. De maaltijd wordt gehouden in de gemeentezaal van de kerk en vangt aan met inloop vanaf 17.30 uur en we hopen dan vanaf 18.00 te genieten van een heerlijke maaltijd. We verwachten zo rond 20.00 uur weer af te sluiten.
Deze uitnodiging is bedoeld voor alle vrijwilligers; ook voor hen die in stilte en misschien wat op de achtergrond hun werk doen, dat misschien nauwelijks door anderen wordt opgemerkt. Van harte uitgenodigd!
In verband met de catering is het wel nodig dat u zich aanmeldt zodat we voldoende maar ook weer niet te veel eten kunnen bestellen. Geeft u voor 31 januari uw naam per e-mail door naar ? Als u niet per e-mail kunt reageren mag u natuurlijk ook één van de kerkrentmeesters per telefoon op de hoogte stellen van uw komst.