pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Actie Kerkbalans 2020

In de periode van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari wordt weer de landelijke actie Kerkbalans gehouden; het thema is evenals vorig jaar “Geef voor je kerk”.
Als college van kerkrentmeesters streven we elk jaar naar begrotingsevenwicht. Dat houdt in dat we niet meer uitgeven dan er aan inkomsten wordt ontvangen. De laatste jaren is dat ook steeds gelukt.
In de begroting voor 2020 hebben we een opbrengst van de actie kerkbalans van € 265.000 meegenomen. Dit bedrag is gelijk aan voorgaande jaren. Het zou mooi zijn en getuigen van uw hartelijke betrokkenheid als dat ook dit jaar weer wordt ontvangen, zodat de vele werkzaamheden in de gemeente doorgang kunnen vinden.
Meer informatie vindt u in de brochure die bij u bezorgt zal worden in de week van 19 januari. De antwoordenvelop met uw toezegging van uw bijdrage in 2020 wordt in de daaropvolgende week weer opgehaald.
Een herinnering voor de vrijwilligers die weer op pad hopen te gaan:
Startbijeenkomst: maandag 20 januari om 19:00 uur.
Slotbijeenkomst: maandag 3 februari om 19:00 uur.

Folder Kerkbalans 2020