pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Israëlreis

We attenderen u op de informatieavond over de Israëlreis die mijn vrouw en ik, samen met broeder Aart Zwerus en zijn vrouw hopen te leiden, van 11-20 oktober 2020. De avond wordt gehouden op donderdag 20 februari in de gemeentezaal van onze kerk, aanvang: 20.00 uur. De aanmeldingen komen binnen, maar voorlopig is er nog voldoende plaats. Wie deel wil nemen is van harte welkom. Belangstellenden kunnen dit per mail laten weten door een berichtje te sturen naar . Na de informatieavond kunt u dan het besluit nemen of u deel wil nemen aan deze reis. We hopen op een goede ontmoeting en zien uit naar een boeiende en leerzame reis, met een goede onderlinge band.

Fam. P.J. den Admirant