pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Kerkdiensten t/m 31 mei 2020 alleen te volgen via internet.

Naar directe uitzending; de ochtenddienst begint om 10:00 uur en de avonddienst om 18:30 uur.

Naar Kerkdienst

Collectemededeling 5 april
In de periode dat er alleen video-diensten zijn kunt u uw collectebijdrage per bankoverschrijving voldoen.

OCHTENDDIENST

1e collecte: Studiefonds Gereformeerde Bond Diaconale collecte
2e collecte: EredienstCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Vorming & ToerustingCollecte kerkrentmeesters
UitgangscollecteZendingsbus GZB

AVONDDIENST

1e collecte: Centrale diaconieDiaconale collecte
2e collecte: EredienstCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Vorming & ToerustingCollecte kerkrentmeesters
UitgangscollecteZendingsbus GZB

Indien u voor uw bijdrage geen gebruik maakt van de Scipio-app kunt u uw bijdrage overmaken naar: IBAN Nummer: NL94 RABO 0373 7153 07 t.n.v. Herv. BA Eben-Haëzerkerk
U wordt verzocht uw over te maken bijdragen zoveel mogelijk te bundelen en als één bedrag over te maken. Uw collectebijdrage is voor 1/3 deel bestemd voor de vermelde diaconale doelen en voor 2/3 deel voor de het kerkrentmeesterlijke doelen.

Collecten in de periode dat video-diensten worden gehouden

Berichten van de kerkenraad:
Bericht kerkenraad 13 maart 2020
Bericht kerkenraad 27 maart 2020