pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Overige berichten

Rondje Zwolle-Epe
Autopuzzelrit t.b.v. Stichting Ontmoeting
Op Tweede Paasdag (13 april) hoopt comité Nunspeet van stichting Ontmoeting haar jaarlijkse autopuzzelrit te organiseren.
Gedreven door christelijke naastenliefde biedt Ontmoeting met vrijwilligers en professionals steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. Mensen met sociale, psychische en financiële problemen, ex-gedetineerden, zwerfjongeren, dak- en thuislozen en multiprobleemgezinnen wordt steun geboden, zodat ze weer hun stap in de goede richting kunnen zetten.
Dit gebeurt vanuit verschillende locaties in heel Nederland, o.a. in Epe met een Woon-werkcentrum voor ex-gedetineerden en een Thuishaven.
De route van de autopuzzelrit loopt door het oostelijk deel van de Veluwe en langs de IJssel. Starten is mogelijk tussen 13.30 en 14.30 uur bij de Eliëzerschool te Zwolle, Hasselterdijk 33 en bij Ontmoeting Huize Norel, Heerderweg 49 in Epe.
De inschrijfkosten zijn € 10 per auto. Onderweg kunt u koffie, fris en iets erbij kopen. Ook zijn er verkooptafels.

Herbergavond met Prof. dr. H. (Henk) van den Belt
Beproefd en betrouwbaar gebleken
Welke rol spelen de betrouwbare beloften van God in tijden van aanvechting en beproeving?
Dinsdagavond 21 april 2020 is er in het Koetshuis van de Herberg te Oosterbeek een Herbergavond voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden.
Prof. dr. H (Henk) van de Belt zal spreken over het onderscheiden van de beproeving en de invloed ervan op de geloofservaring. Ook het toerusten van gelovigen om in de beproeving staande te kunnen blijven zal aan de orde komen. Er is gelegenheid tot gesprek.
Datum: 21 april van 19.00 uur tot 21.00 uur. Vanaf 18.30 is er koffie.
Kosten: €10,00 per persoon, NL58RABO0302263330, t.n.v. Stichting de Pietersberg.
Inlichtingen en opgave: .
Sluitingsdatum vrijdag 17 april 2020.

Tussen(half)jaar of twee weken in de zomer
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek biedt aan mensen, jong en ouder, een paar weken rust en liefdevolle aandacht. De diaconaal werkers zijn daarbij van grote betekenis. Lieke, die dit jaar een zogenaamde ‘dia’ is zegt: ‘Ik wist niet goed wat ik wilde studeren en ik ben graag van betekenis voor anderen. Verder wilde ik mezelf ontwikkelen, maar niet door alleen met mezelf bezig te zijn. Je leert juist van anderen. De contacten die ik hier heb zijn heel erg vormend. Ik kan een tussenjaar in de Herberg iedere jongere aanraden. Het is fijn om hier te zijn en je krijgt veel waardering.’ www.pdcdeherberg.nl Wil je ook iets betekenen voor anderen, maar niet zo lang? Kijk dan op onze site voor vakantiewerk.

Uitnodiging NPV-lezing “Vergeven en vergeten”
Moet je altijd vergeven? Betekent vergeving dat er geen straf meer hoeft te volgen? En wat als berouw uitblijft? Klinisch psycholoog Jan van der Wal laat deze en andere vragen in de lezing aan de orde komen. Hij neemt hierbij de Bijbel als uitgangspunt en laat zien dat de toepassing daarvan in de praktijk best ingewikkeld kan zijn.
Van harte welkom op: D.V. donderdag 23 april om 19.45 uur in het Leger des Heils, Hofveld 21 – 23 te Apeldoorn

Houvastavonden 2020: Gebed
Dit jaar staat het thema ‘gebed’ centraal tijdens deze avonden voor jongeren. Tijdens de Houvastavonden zullen we dit thema tijdens een interactieve Bijbelstudie bestuderen. Daarnaast zijn er workshops. Houvastavonden zijn voor jongeren die meer verdieping in hun geloof zoeken. De avonden vinden deze maand door het hele land plaats. Meer info en aanmelden op hgjb.nl/houvastavonden.

Bijbelleesfolder voor jongeren, ouderen en gezinnen
Jaarlijks biedt de HGJB rond het jaarthema een Bijbelleesfolder aan voor een extra verdieping. Dit jaar is deze gekoppeld aan het Diaconaal project ‘Geef hoop!’ Zeven dagen staan we stil bij een Bijbelgedeelte waarin een aspect van hoop centraal staat. De Bijbelleesfolder is geschikt voor jongeren, ouderen en gezinnen. Hij is zowel te gebruiken in de persoonlijke stille tijd als tijdens het samen lezen aan tafel. Meer informatie en bestellen op hgjb.nl/bijbellezen.

Kinderkampen voor 8 tot 12 jarigen
De HGJB organiseert deze zomer zes leuke, actieve en gezellige kampen voor kinderen van 8-12 jaar. Een vakantie van de HGJB is een mooie combinatie van leuke activiteiten en tijd voor het geloof. Onze unieke vakantieliturgie vormt de rode draad voor bezinning, zingen en goede gesprekken. De enthousiaste reisleiding zorgt voor leuke activiteiten, zoals een zeepbaan en boerenbosgolf. Met christelijke leeftijdsgenoten beleven je kinderen dus een leuke tijd op een van de HGJB-kampen.
Kijk voor meer informatie en om te boeken op hgjb.nl/kinderkampen.

Speciaal voor bikkelvaders en bikkelzonen!
Neem jij je zoon mee op Vader-Zoon Surival? Ga drie dagen samen met andere vaders en zonen survivallen in de Belgische Ardennen. Denk hierbij aan een bivak bouwen, een kampvuur maken en een potje koken. Daarnaast is er tijdens het weekend genoeg tijd ‘diepere gesprekken’ aan te gaan. Ontdek hoe waardevol het is om dit als vader en zoon te doen, met het oog op de toekomst. Drie dagen lang ‘survivallen’ in de ruige Belgische Ardennen, om er samen sterker uit te komen. Op 27 april vertrekken we naar de Belgische Ardennen. Gaan jullie mee? Meld je aan op hgjb.nl/vzsurvival.

UITNODIGING
Ontmoet Erwin Hout!
Het Platform voor mensen met een lichamelijke beperking nodigt iedereen vanaf 18 jaar met een lichamelijke beperking (en hun vrienden) uit voor een ontmoetingsdag op D.V zaterdag 9 mei. Het programma is erop gericht om elkaar te ontmoeten, te ontspannen en te luisteren. Tijdens de bijeenkomst zal de Amerikaanse verlamde Joni Eareckson-Tada de aanwezigen toespreken met een videoboodschap. Joni Eareckson dook als 17-jarige in ondiep water en brak toen haar nek. Ze liep een hoge dwarslaesie op, maar zette daarna haar talenten in om mensen met en zonder beperking vanuit Gods Woord te bemoedigen. Ze werd bekend door de film ”Joni”. In 1997 ontmoette ze op een EO-vrouwenconferentie ”de Nederlandse Joni” Erwin Hout, die als jonge kerel hetzelfde overkwam. Hij had toen een hond, waar Joni erg weg van was. Erwin Hout is de spreker tijdens deze bijeenkomst. Het thema van de dag is: ”Waardevol leven?!” De dag begint om 14.00 uur met koffie en thee in De Voorhof, Hoofdweg 48, 3474 JG Zegveld.
Rond 17.00 uur is er een goed verzorgde maaltijd. Rond 19.00 uur ronden we af. De bijeenkomst is voor leden gratis. Niet-leden wordt een bijdrage van 10 euro gevraagd. Deze dag wordt in samenwerking met Helpende Handen georganiseerd. Aanmelden voor 6 mei via www.opwegmetdeander.nl of telefonisch: 033-245 66 20. Er is een doventolk aanwezig.