pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Online – erediensten en gebedsdiensten t/m 1 juni 2020

Naar directe uitzending; de ochtenddienst begint om 10:00 uur en de avonddienst om 18:30 uur.
Naar Kerkdienst

Online gebedsdiensten op woensdagavond:
Gereformeerde Gemeente
Hersteld Hervormde kerk
CGKerk

Collectemededeling 31 mei 1e Pinksterdag
In de periode dat er alleen online-erediensten zijn kunt u uw collectebijdrage per bankoverschrijving voldoen.

OCHTENDDIENST

1e collecte: GZB Pinkstercollecte Diaconale collecte
2e collecte: EredienstCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: PastoraatCollecte kerkrentmeesters
UitgangscollecteGZB – Zendingsbus

AVONDDIENST

1e collecte: de HerbergDiaconale collecte
2e collecte: EredienstCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: EvangelisatieCollecte kerkrentmeesters
UitgangscollecteGZB – Zendingsbus

Maandag 1 juni 2e Pinksterdag

1e collecte: GZB PinkstercollecteDiaconale collecte
2e collecte: EredienstCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: EvangelisatieCollecte kerkrentmeesters
UitgangscollecteGZB – Zendingsbus

Indien u voor uw bijdrage geen gebruik maakt van de Scipio-app kunt u uw bijdrage overmaken naar: IBAN Nummer: NL94 RABO 0373 7153 07 t.n.v. Herv. BA Eben-Haëzerkerk
U wordt verzocht uw over te maken bijdragen zoveel mogelijk te bundelen en als één bedrag over te maken. Uw collectebijdrage is voor 1/3 deel bestemd voor de vermelde diaconale doelen en voor 2/3 deel voor de het kerkrentmeesterlijke doelen.

Collecten in de periode dat online-erediensten worden gehouden

Berichten van de kerkenraad:
Bericht kerkenraad 13 maart 2020
Bericht kerkenraad 27 maart 2020