pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Online – erediensten en gebedsdiensten

Naar directe uitzending; de ochtenddienst begint om 10:00 uur en de avonddienst om 18:30 uur.
Naar Kerkdienst

Collectemededeling 16 augustus
In de periode dat er online-erediensten zijn kunt u uw collectebijdrage per bankoverschrijving voldoen.

OCHTENDDIENST

1e collecte: GZB Zomercollecte Diaconale collecte
2e collecte: EredienstCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Beheer en onderhoud gebouwenCollecte kerkrentmeesters
UitgangscollecteGZB – Zendingsbus preekschetsen tbv Latijns Amerika

AVONDDIENST 18:30 uur

1e collecte: GZB ZomercollecteDiaconale collecte
2e collecte: EredienstCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Beheer en onderhoud gebouwenCollecte kerkrentmeesters
UitgangscollecteGZB – Zendingsbus preekschetsen tbv Latijns Amerika

Indien u voor uw bijdrage geen gebruik maakt van de Scipio-app kunt u uw bijdrage overmaken naar: IBAN Nummer: NL94 RABO 0373 7153 07 t.n.v. Herv. BA Eben-HaëzerkerkU wordt verzocht uw over te maken bijdragen zoveel mogelijk te bundelen en als één bedrag over te maken. Uw collectebijdrage is voor 1/3 deel bestemd voor de vermelde diaconale doelen en voor 2/3 deel voor de het kerkrentmeesterlijke doelen.
Berichten van de kerkenraad:
Corona-protocol bezoek kerkdiensten
Collecten in de periode dat online-erediensten worden gehouden
Bericht kerkenraad 13 maart 2020
Bericht kerkenraad 27 maart 2020

What do you want to do ?

New mail