pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Vakantiegeld Samen Delen

‘Hartelijk dank voor uw gift. En dan heb ik het niet alleen over het geldbedrag, maar vooral over het hartverwarmende gebaar. Uw gift komt volledig ten goede aan de kinderen, de intenties erachter komen geheel ten goede aan mezelf en aan het vertrouwen in mezelf, anderen en de toekomst.’
‘Wij zijn heel blij dat we iets hebben ontvangen. Nu kunnen we voor de winter nieuwe schoenen en een winterjas halen. En verder, als er wat over is, zien we wel wat we ermee doen. Ik heb ook nog een paar kleinkinderen die jarig worden, dus het geld wordt goed besteed. Dank jullie wel.’

Zomaar twee reacties van ontvangers van vakantiegeld in een eerder jaar. Inmiddels hebben velen van ons deze maand net iets meer te delen vanwege het vakantiegeld dat we krijgen. Een mooie gelegenheid om iets voor een medemens in onze directe omgeving te doen. Met de actie staan we stil bij de soms grote verschillen in inkomsten en delen we met plaatsgenoten die het minder hebben. Juist vanuit ons geloof weten we dat we aan elkaar gegeven zijn om elkaar te dienen.
In de kerk zijn folders verkrijgbaar waarin alle informatie te lezen is over zowel giften als aanvragen. Alle informatie staat ook op de website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl.Aanvragen en giften zijn welkom t/m 4 juni. Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Dit jaar kan ook geld gegeven worden via een QR-code. Dat maakt geven nog gemakkelijker! Het aantal aanvragen stijgt ieder jaar. Daarom hopen we dat ook het bedrag aan giften stijgt. Helpt u mee?