pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Boekentip: ‘Breekbaar Halleluja’

De reeks Psalm 120-134 worden ‘liederen van de opgang’ genoemd, Pelgrimspsalmen. Liederen zonder Halleluja – dat woord komt er niet in voor. Direct daarna volgt Ps. 135:1 Halleluja! ‘Alsof de voorgaande vijftien pelgrimspsalmen ons tonen hoe ‘breekbaar’ ons leven met God is, hoe kwetsbaar onze aanbidding. Ons halleluja is breekbaar, schrijft Jan Martijn Abrahamse, theoloog, docent aan de CHE en het Baptistenseminarium, in zijn nieuwe boek. Preken liggen ten grondslag aan het boek; bij elk hoofdstuk is een paragraaf DoorVragen toegevoegd met ook enkele DoorDaden (suggesties voor een toepassing in het dagelijks leven). Degelijke en inspirerende kost. Aanbevolen!
N.a.v. Jan Martijn Abrahamse, Breekbaar Halleluja, uitg. Kok Boekencentrum, 214 pag. € 16,99