pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Afscheid dominee en mevr. Den Admirant

Zoals bekend is, neemt ds. Den Admirant in het najaar afscheid van onze gemeente als gemeentepredikant. Dit afscheidsmoment staat gepland in het weekend van 2 en 3 oktober. De precieze datum, het tijdstip en de invulling van het afscheid is op dit moment nog niet bekend en zal ook afhangen van de maatregelen die er tegen die tijd zijn i.v.m. Corona. Als afscheidscommissie zijn we bezig om een gevarieerd programma te maken voor dit afscheid, waarbij zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid hebben om afscheid te nemen. Heeft u of jij hiervoor ideeën, laat het ons gerust weten!
Bij een afscheid hoort ook een cadeau, dit willen we tijdens dit afscheid overhandigen. We stellen u en jou in de gelegenheid om hieraan bij te dragen. U/jij kunt een gift overmaken op rekeningnummer NL94RABO0373715307 t.n.v. Herv. BA Eben-Haëzerkerk o.v.v. ‘Afscheidscadeau ds. Den Admirant. Daarnaast kan er vanaf 1 augustus ook via Scipio geld gegeven worden voor het afscheidscadeau. Dit gaat op dezelfde manier als er collectegeld gegeven kan worden.
We hopen u/jou eind augustus/begin september verder te informeren. En hopen dat u/jij vrijdagavond 2 en zaterdagochtend 3 oktober vrij wilt houden tot het programma definitief is.
De afscheidscommissie: Bart van Dam, Hilco Frens, Marijn van Poelje en Wendy Wiltink ().