pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Dankbaarheid rondom afscheid

Nu het afscheid van ons als predikantenechtpaar achter ons ligt, willen we u allen heel hartelijk bedanken voor de manier waaróp u afscheid van ons genomen hebt. We hebben genoten van de afscheidsavond. Ik merkte ineens hoe lastig het soms is om de meest eenvoudige vragen te beantwoorden als het antwoord niet direct naar boven komt. De organisten gaven een mooie toets van elementaire kennis van muziek, psalm en lied. Nou ja, er zaten ook een paar pittige vragen tussen. Maar bedankt!

De quiz was heel bijzonder. Er waren foto’s ingestuurd, maar wanneer en waar was dat ook alweer? En had ik echt gezegd, al was het bij wijze van grap, dat iemands haar vol luizen zat? Ik kon het me echt niet voorstellen.

De afscheidscommissie had er veel werk van gemaakt. Jullie, de leden, willen we in het bijzonder bedanken.

Op zaterdagmorgen trokken een paar honderd mensen over het kerkplein, een heuse drive-thru. Het was heel mooi om zo met iedereen even een praatje te maken en op deze manier persoonlijk van u afscheid te kunnen nemen. Ook kinderen, jongeren en catechisanten waren te vinden in de stoet van voorbijgangers.

We willen u allen van harte bedanken voor de geweldige cadeaus: een nieuwe elektrische fiets, een prachtig Bijbelcommentaar, een bijdrage voor de tuinrenovatie van ons huis, geld voor een uitstapje samen en nog de belofte van een fotoboek. Maar ik denk ook aan de vele manieren waarop u ons hebt verrast door persoonlijk iets te overhandigen of op te sturen of thuis te laten bezorgen. Het was overweldigend. Heel hartelijk bedankt! En daarnaast de grote hoeveelheid kaarten en brieven waar waardering uit sprak en heel persoonlijk geschreven waren. Wat ons ook goed heeft gedaan, waren de tekeningen van kinderen en de manier waarop jullie ons bedankten.

Bijzonder om alle goede wensen en vragen te lezen uit de ‘kletspot’. Daar zitten heel wat leuke vragen en doordenkertjes bij. ‘Wat was uw mooiste herinnering aan Apeldoorn?’ ‘Wat is uw lievelingspsalm?’ ‘Welke taal zou u vloeiend willen spreken?’ ‘Op welke eigenschap van de Heere Jezus zou u willen lijken?’ ‘Bent u altijd zo serieus en inhoudelijk bezig?’ Maar ook: ‘Wanneer kreeg u voor het laatst de slappe lach?’ ‘Wat is voor jullie quality time?’ ‘Gaat u nog aan een sport beginnen?’ Het levert in ieder geval genoeg gespreksstof op! Als u of jij de antwoorden wilt weten, kom dan gerust een keer langs!

We zien met dankbaarheid terug op de afscheidsdienst. Wat ik u mee wilde geven in de verkondiging, heb ik u meegegeven. Ik hoop van harte dat het werk dat ik in uw midden heb mogen doen, gezegend is, en wel zó dat er een verlangen is ontstaan en gegroeid naar de Bruidegom en we mee roepen: ‘Kom!’ Nog één keer mocht ik als uw eigen predikant u uitnodigen om te drinken uit de bron van Gods heil, het water des levens, een leven in de gemeenschap met en in de aanwezigheid van de Heere God.

Na mooie toespraken van collega’s en namens de gemeente via broeder Van der Wilt, verraste mijn vrouw Gerda mij, door ons mee te nemen langs de weg die we samen ruim 42 jaar zijn gegaan, waarvan 40 jaar in gemeenten en in Chili. Ook onze kinderen gaven een persoonlijk woord mee. Ik vond het ontroerend.

Ik wens u allen de rijke zegen van de Heere toe. Hem kennen en liefhebben en uit Zijn genade leven is het mooiste leven dat er is. Eigenlijk is er geen ander leven dat die naam verdient. Het ga u en jullie allen goed.

We hebben nog een aantal presentjes over. Wie er graag één wil hebben, kan die bij ons thuis (laten) ophalen.

We groeten elkaar hartelijk. Shalom!
Fam. P.J. den Admirant