pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Vergaderen is een kunst

Vergaderen is een kunst
Bij de classicale vergadering Veluwe begint schriftelijk vergaderen ingeburgerd te raken. Op deze manier kunnen we een aantal besluiten nemen. Er is echter één grote maar. We kunnen elkaar niet ontmoeten en ook niet met elkaar spreken over wat er nodig is om kerk te zijn en te blijven.
De vergadering heeft besloten dat ds. Gerben Westra namens de ring Ede, ouderling Harry Westerink namens de ring Harderwijk en ds. Leendert Plug namens de ring Nijkerk zijn benoemd voor een nieuwe periode van vijf jaar. Ouderling Wijnand Westerink is benoemd als lid van het breed moderamen voor de ring Harderwijk. Ouderling Wim van de Berg heeft zich beschikbaar gesteld voor het breed moderamen voor de ring Hattem. Zijn benoeming vindt plaats op de volgende vergadering.
De vergadering heeft ingestemd met het beroepen van ds. Jan Piet Vlasblom als predikant met bijzondere opdracht voor zijn werk als docent geestelijke verzorging bij de Christelijke Hogeschool Ede. Op 14 oktober is het beroep bij hem gebracht en hij heeft dat aangenomen. Hij wordt daarmee aan de classicale vergadering verbonden en heeft voor zijn werk dan een kerkelijke zending. Behalve hij zijn er nog vijf predikanten aan de classicale vergadering verbonden.
De vergadering heeft een voorstel aangenomen waardoor het mogelijk wordt dat een kerkelijk werker stemgerechtigd lid is. En als laatste is de begroting voor 2021 vastgesteld. Er zijn woorden aangereikt voor de opening en de sluiting die ieder voor zichzelf kon overdenken. Woorden die ook spreken van vertrouwen en perspectief, omdat kerkenwerk werk in Gods wijngaard is.

Gerrit Bok,
scriba classicale vergadering Veluwe