pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Psycho Pastoraal Team

Ongeveer 40% van de Nederlandse bevolking voelt zich wel eens eenzaam en 10% ervaart ernstige eenzaamheid. De laatste tijd wordt eenzaamheid steeds meer herkend als een belangrijk maatschappelijk vraagstuk en is er een groeiende aandacht voor een effectieve aanpak. Het is de vraag of er in een christelijke gemeente eenzaamheid mag zijn. Hebben wij voldoende oog voor elkaar? Juist ook in deze tijd waarin de bestrijding van COVID-19 ons zoveel als mogelijk achter de voordeur wil houden.

Wij mensen hebben elkaar nodig in verschillende sociale verbanden. Zegenrijk is het als wij als gemeenteleden oog hebben voor elkaar. Wat kan een telefoontje, kaartje, berichtje of samen een stukje uit de Bijbel lezen al goed doen!

Ook het Psycho Pastoraal Team binnen de Eben-Haëzergemeente wil er zijn voor diegenen die behoefte hebben aan een ontmoeting, een luisterend oor, een gelijkwaardig gesprek, een kop koffie/thee en/of een gezamenlijke wandeling.

Eenzaamheid onder de leden van de Eben-Haëzergemeente? Neem contact op. Van eenzaamheid naar verbinding. Wij lopen graag een stukje met u mee op uw/jouw levensweg!

Zie voor meer informatie https://ebenhaezerkerk.nl/informatie/pastoraat/psycho-pastoraal-team/

Met hartelijke groet, mede namens de andere teamleden,
Piet Versloot