pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Digitale opgaaf actie Kerkbalans 2021

Zoals al eerder aangekondigd, zal de actie Kerkbalans 2021 voor een groot deel digitaal zijn.
De vrijwillige bijdrage kan via de website van de kerk ingevuld worden. Een handleiding voor het invullen is als bijlage bij dit bericht gevoegd, evenals de brochure voor de actie Kerkbalans 2021. Wij willen u vragen om de actie Kerkbalans uiterlijk maandag 28 december 2020 in te vullen, daarna zal deze digitale mogelijkheid worden gesloten. Aansluitend zal er een voorlopige balans worden opgemaakt.

Naast de actie Kerkbalans kan de betaling van bestaande abonnementen op Hervormd Accent en de betaling van de solidariteitskas geregeld worden. Bij deze het verzoek om ook deze items zoveel mogelijk digitaal in te vullen.

De gemeenteleden die niet in de gelegenheid zijn om de toezegging op digitale wijze te doen, zullen in de tweede helft van januari alsnog worden benaderd. Of dit door één van de vrijwilligers zal zijn of wellicht via de post, is op dit moment nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van de situatie op dat moment.

We willen de gemeente nogmaals hartelijk oproepen om zoveel mogelijk mee te werken aan de digitale toezegging van de Actie Kerkbalans 2021 en we hopen op een ruimhartige financiële toezegging.

Als laatste wil ik u toch, ondanks alle maatregelen die zojuist zijn afgekondigd, goede en gezegende kerstdagen toewensen.

Hartelijke groet,
Namens College van Kerkrentmeesters
Adriaan Bik

https://ebenhaezerkerk.nl/ehk-bijdragen/ 

Folder Kerkbalans 2021

Handleiding actie Kerkbalans digitaal