pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Dankbare terugblik op de VBC

Op dit moment van schrijven moet de laatste dag nog beginnen, maar wat kunnen we samen met de ICF nu al heerlijk terugkijken op een mooie VakantieBijbelClub. Met meer dan veertig kinderen hebben we gezongen, gedanst, gelachen, geluisterd naar Bijbelverhalen, een Bijbeltekst geleerd, gegeten en gespeeld. Mooi om van kinderen te horen waarom ze Jezus graag zouden willen zien (verhaal Zacheüs) of om met ze te praten over waar ze nu veilig zijn (verhaal Noach). Heel erg mooi om ook op deze manier de gemeente in actie te zien. We danken alle vrijwilligers voor hun enorme inzet; we danken de gemeente voor het meedenken en de gebeden; en we danken onze God en Vader omdat Hem alle eer toekomt en Hij dit tot stand bracht.

Namens de VBC-organisatie,
Dieneke, Gerdien, Ineke, Nowella en Maurits